กราฟฟิค โกลด์
อื่นๆ >> Advertisment (อื่นๆ)
สนใจทำวารสารเทศบาล  อบต. หน่วยงานราชการ หรืองานสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
พิมพ์ไวนิลด่วน ราคาถูก
ติดต่อ กราฟฟิค โกลด ์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 08-64910169


ผลงานวารสารที่เคยจัดทำ อาทิ
สารต้นปริก ของเทศบาลตำบลปริก, วารสาร อบต.ปริก, วารสาร อบต.บางเหรียง,
ข่าวคลองแห ของเทศบาลคลองแห, วารสารเม็ดทราย ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ฯลฯ

อยากได้งานสิ่งพิมพ์คุณภาพดี ติดต่อ กราฟฟิค โกลด์โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2549 13:35:22 น.