หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
เก็บมาฝาก

ส่องกล้องผ่านเลนส์

เก็บมาฝาก : ค่าหน่วยกิต ม.เอกชนแต่ละแห่ง ต้องจ่ายเท่าไหร่
โดย thaisouth team เมื่อ 24 พ.ค. 2549 11:19 น. ( ip )
ด้วยความไม่มั่นใจในการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยภายใต้การสอบ "โอเน็ต - เอเน็ต" ที่ทำเอาน้องใหม่หลายต่อหลายรายเกิดความเครียดขึ้นมาก จนผู้ปกครองที่พอมีฐานะพอจะส่งเสียลูกหลานของตัวเองได้ ตัดสินใจส่งลูกหลานของตัวเองเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งมีค่าหน่วยกิตสูง
อย่างไรก็ตามปฎิเสธไม่ได้ว่าค่านิยมของคนไทยอยากให้ลูกหลานได้เรียนมหาวิทยาลัยรัฐอย่าง จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรฯ แต่เมื่อลูกหลานสอบไม่ติดทางออกอีกทางหนึ่งที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ก็คือมหาวิทยาลัยเอกชนนั่นเอง
     
ลองมาดูกันว่ามหาวิทยาลัยเอกชน (บางส่วน) เก็บค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต (คร่าวๆ) แต่ละแห่งเป็นอย่างไร
     
      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เก็บค่าหน่วยกิตรายวิชา หน่วยกิตละ 1,200 บาท ส่วนค่าหน่วยกิตในวิชาชีพ หน่วยกิตละ 1,400-2,500 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ อย่าง คณะนิเทศศาสตร์ หน่วยกิตละ 2,500 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าบำรุงอื่นๆ เช่น ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา ค่าบำรุงห้องสมุด ฯลฯ
     
      มหาวิทยาลัยรังสิต ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรชั้นปี 1 ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนอยู่ระหว่าง 48,000 - 500,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ ทั้งนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ ค่าเล่าเรียนสูงสุด 500,000 บาท (เฉพาะชั้นปี 1) และตลอด 6 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ต้องจ่ายถึง 3,000,000 บาท
     
      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800-2,500 บาท ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเรียนคณะใด เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาด้านปฏิบัติการ หน่วยกิตละประมาณ 2,500 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าบำรุงปกติและค่าบำรุงพิเศษ
     
      มหาวิทยาลัยริมคลองประปาอย่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เก็บหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ/วิชา เช่น วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ หน่วยกิตละ 2,000 บาท) และยังมีค่าบำรุงการศึกษาปกติ ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่างๆ
     
      มหาวิทยาลัยศรีปทุม ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800 - 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะเลือกเรียนคณะใด และเหมือนกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ที่ต้องจ่ายค่าบำรุง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
     
      มหาวิทยาลัยสยาม ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 900 - 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ โดยเฉพาะชั้นปี 1 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 23,100 - 32,200 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี อยู่ระหว่าง 170,050 - 243,350 บาท ทั้งนี้คณะที่ค่าเล่าเรียนสูงสุดคือ วิศวกรรมศาสตร์ 243,350 บาท
     
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 1,200 - 1,400 บาท ขึ้นอยู่กับเลือกเรียนคณะใด สาขาอะไร นอกจากนี้ยังมีค่าเล่าเรียนตลอดปีการศึกษาอยู่ระหว่าง 49,600 - 73,750 บาท ตามหลักสูตร ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 193,500-295,000 บาท
     
      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 700 - 2,500 บาท ขึ้นอยู่กับเรียนคณะอะไร ทั้งนี้อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 163,000 - 649,300 บาท โดยคณะการแพทย์แผนจีน ค่าเล่าเรียนสูงสุด 649,300 บาท
     
      มหาวิทยาลัยเกริก ค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 800 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าเรียนภาคปฏิบัติ เช่น ภาษาอังกฤษ วิชาละ 300 บาท คอมพิวเตอร์ วิชาละ 800 บาท นิเทศศาสตร์ วิชาละ 1,200 บาท ฯลฯ และยังมีค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
     
      มหาวิทยาลัยคริสเตียน ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 บาท มีค่าบำรุงปกติ ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท
     
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 600 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีกด้วย
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 750 - 1,200 บาท ขึ้นอยู่กับเรียนคณะใด เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่อีกด้วย
     
     
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 500 - 1,550 บาท และขึ้นอยู่กับคณะ/วิชาเฉพาะ อีกเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีก
     
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 1,800 บาท และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
     
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 800 - 1,700 บาท และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
     
มหาวิทยาลัยพายัพ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมตลอดชั้นปี 1 (ประจำปี 2549) อยู่ระหว่าง 49,770 - 73,270 บาท ขึ้นอยู่กับคณะเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ค่าเล่าเรียนสูงสุด 73,270 บาท แน่นอนต้องมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีกด้วย
     
มหาวิทยาลัยราชธานี ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 500 - 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ/วิชา ค่าบำรุงปกติ ค่าบำรุงสำหรับการเรียนภาคปฏิบัติ ค่าธรรมเนียมปกติ ฯลฯ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800 - 1,900 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ และยังมีค่าบำรุงอื่นๆ ด้วย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 700 - 900 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขา และค่าบำรุงอื่นๆ
     
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ค่าเล่าเรียนตลอดชั้นปี 1 อยู่ระหว่าง 18,225-37,500 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ ส่วนค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี อยู่ระหว่าง 136,864-337,500 บาท

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 600 - 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ และมีค่าบำรุงการศึกษา
     
วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800-1,200 บาท ขึ้นอยู่กับเลือกคณะใด นอกจากนี้ยังมี ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800 - 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ และเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย

 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 850 - 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะและเก็บค่าบำรุงการศึกษา
     
วิทยาลัยดุสิตธานี (หลักสูตรภาษาไทย) ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 1,200 - 1,400 บาท ในขณะที่หลักสูตรนานาชาติ ค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 1,500 บาท

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 500-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะและเก็บค่าบำรุง ฯลฯ
     
วิทยาลัยนครราชสีมา ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 700-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ

วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800 - 1,400 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ โดยค่าเล่าเรียนตลอดชั้นปี 1 อยู่ระหว่าง 23,000-31,000 บาท และค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี อยู่ระหว่าง 179,700-220,500 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
     
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 500 - 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ/วิชา เก็บค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ

วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 1,000-1,500 บาท เก็บค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ

วิทยาลัยโยนก ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 750 - 1,500 บาท ขึ้นอยู่กับหลักสูตรภาษาไทย หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำรุงศึกษา ฯลฯ
     
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง800-1,300 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี ขึ้นอยู่กับคณะ โดยค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 27,400-28,300 บาท

วิทยาลัยศรีโสภณ ค่าหน่วยกิตอยู่ระหว่าง 800 - 2,000 บาท ตามสาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีค่าบำรุงปกติ ค่าบำรุงพิเศษ ฯลฯ


ข่าวโดย ผู้จัดการ
Comment #1
DesirE
Guest
Posted : 18-2-2552 11:00:45 ip : 124...63

Thank U so MucH ........ -0-
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 11 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4619421 person(s) and 21017703 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).