หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
แหล่งงาน : หน้าหลัก แหล่งงาน : หน้าหลัก
แหล่งงาน : กระบี่
แหล่งงาน : ชุมพร
แหล่งงาน : ตรัง
แหล่งงาน : นครศรีธรรมราช
แหล่งงาน : นราธิวาส
แหล่งงาน : ปัตตานี
แหล่งงาน : พังงา
แหล่งงาน : พัทลุง
แหล่งงาน : ภูเก็ต
แหล่งงาน : ยะลา
แหล่งงาน : ระนอง
แหล่งงาน : สงขลา
แหล่งงาน : สตูล
แหล่งงาน : สุราษฏร์ธานี
  จังหวัด สตูล
เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานจังหวัดสตูล     4 อัตรา 4 กันยายน 2548
คุณสมบัติ
อายุ ปี
การศึกษา
ประสบการณ์
โครงการป้องกันเอดส์ และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดในประเทศไทยเป็นโครงการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรเครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย (TDN), กลุ่มเข้าถึงการรักษาด้านเอดส์ (TTAG), และมูลนิธิรักษ์ไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย (GLOBAL FUND) รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ (Harm Reduction Center) ภาคใต้ ประจำจังหวัดสตูล ดังนี้

1. ผู้จัดการศูนย์
• ความรับผิดชอบ
• บริหารจัดการกิจกรรมศูนย์ให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ
• รวบรวม สรุป จัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
• ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมในการทำงาน

• คุณสมบัติ
• มีความเข้าใจ เชื่อมั่นในการทำงานของกลุ่ม เครือข่ายภาคประชาชน
• ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถทำงานอยู่ภายใต้สภาวะที่กดดันได้

2. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
• ความรับผิดชอบ
• ให้คำปรึกษาด้านการลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction)
• ดำเนินกิจกรรมกลุ่มในศูนย์ลดอันตราย
• รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการให้คำปรึกษา
• ประสานงานกับหน่วยงานพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน

• คุณสมบัติ
• มีทักษะการให้คำปรึกษา
• มีความเข้าใจ เชื่อมั่นในการทำงานของกลุ่ม เครือข่ายภาคประชาชน
• ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถทำงานอยู่ภายใต้สภาวะที่กดดัน

3. เจ้าหน้าที่สนาม
• ความรับผิดชอบ
• ประสานงาน ส่งต่อผู้ป่วยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• เป็นหัวหน้าทีมสนาม
• ร่วมดำเนินกิจกรรมกลุ่มในศูนย์ลดอันตรายฯ
• ติดตาม ประเมินผลผลการดำเนินงานกิจกรรม

• คุณสมบัติ
• มีใจอยากจะช่วยเพื่อน
• มีความเข้าใจ เชื่อมั่นในการทำงานของกลุ่ม เครือข่ายภาคประชาชน
• ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถทำงานอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันได้

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน
• ความรับผิดชอบ
• ดูแลระบบบัญชีการเงินแลจัดทำบัญชีสำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ตรวจค่าใช่จ่ายตามงบประมาณ เตรียมและจัดทำรายงานการเงิน
• ดูแลระบบเงินสดย่อย
• จัดทำบัญชีทรัพย์สิน

• คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์การทำบัญชี
• มีความเข้า เชื่อมั่นในการทำงานของกลุ่ม เครือข่ายภาคประชาชน
• ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถทำงานอยู่ภายใต้สภาวะความกดดัน

5. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
• ความรับผิดชอบ
• ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน บริเวณสำนักงาน ให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ
• ช่วยงานธุรการทั่วไปของศูนย์และงานทั่ว ๆ ไปอย่างอื่นตามที่ผู้จัดการศูนย์ได้มอบหมาย

หมายเหตุ ทุกตำแหน่งถ้าเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจส่งประวัติการทำงาน(ระบุชื่อโครงการ ตำแหน่ง และเงินเดือนที่คาดหวัง) อย่างชัดเจนมายัง:เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย 205/8 ซ.ชัยเกียรติ 1 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หรือ E-mail: worakarnt@hotmail.com
ภายใน วันที่ 20 กันยายน 2548
 
ติดต่อ โครงการป้องกันเอดส์
205/8 ซ.ชัยเกียรติ 1 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
อีเมล์ worakarnt@hotmail.com
โฮมเพจ
 
ตำแหน่งงานทั้งหมด
1. ดูรายละเอียด เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานจังหวัดสตูล 4 อัตรา 4 กันยายน 2548
 
จำนวนคนดู 1193 ครั้ง
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 11 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4652032 person(s) and 21151404 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).