หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
แหล่งงาน : หน้าหลัก แหล่งงาน : หน้าหลัก
แหล่งงาน : กระบี่
แหล่งงาน : ชุมพร
แหล่งงาน : ตรัง
แหล่งงาน : นครศรีธรรมราช
แหล่งงาน : นราธิวาส
แหล่งงาน : ปัตตานี
แหล่งงาน : พังงา
แหล่งงาน : พัทลุง
แหล่งงาน : ภูเก็ต
แหล่งงาน : ยะลา
แหล่งงาน : ระนอง
แหล่งงาน : สงขลา
แหล่งงาน : สตูล
แหล่งงาน : สุราษฏร์ธานี
  จังหวัด ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่     11 อัตรา 31 สิงหาคม 2551
คุณสมบัติ
อายุ ปี
การศึกษา
ประสบการณ์
1.อาจารย์วิทยาการสารสนเทศ (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
-มีความรู้ ความชำนาญด้านระบบการสื่อสารและระบบเครือข่าย รวมถึงการติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่าย
-มีความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ และเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
-สามารถเขียนโปรแกรมภาษาจาวา หรือ .NET

2.อาจารย์ภาษาจีน (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเอกภาษาจีน

3.อาจารย์บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพย์ฯ) (1 อัตรา)
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

4.อาจารย์สาธารณสุขชุมชน (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาสาธารณสุข

5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการทำเว็บไซต์ของคณะและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
-จัดทำฐานข้อมูลของคณะพร้อมทั้งใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

6.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (1 อัตรา)
-เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

7.เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ MIS (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา และการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา
-สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล Oracle ด้วยภาษา PHP หรือ ASP.NET ได้
-หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

8.เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

9.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (1 อัตรา)
-เพศหญิง
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

10.เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการภาษา (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

11.พนักงานธุรการ (โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศ) (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.0-7624-0474-7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2551 -สมัครทางไปรษณีย์เป็นจดหมายลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2551
 
ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7624-0474-7
อีเมล์
โฮมเพจ
 
ตำแหน่งงานทั้งหมด
1. ดูรายละเอียด เจ้าหน้าที่ 11 อัตรา 31 สิงหาคม 2551
 
จำนวนคนดู 913 ครั้ง
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 11 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649700 person(s) and 21143533 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).