หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
แหล่งงาน : หน้าหลัก แหล่งงาน : หน้าหลัก
แหล่งงาน : กระบี่
แหล่งงาน : ชุมพร
แหล่งงาน : ตรัง
แหล่งงาน : นครศรีธรรมราช
แหล่งงาน : นราธิวาส
แหล่งงาน : ปัตตานี
แหล่งงาน : พังงา
แหล่งงาน : พัทลุง
แหล่งงาน : ภูเก็ต
แหล่งงาน : ยะลา
แหล่งงาน : ระนอง
แหล่งงาน : สงขลา
แหล่งงาน : สตูล
แหล่งงาน : สุราษฏร์ธานี
  จังหวัด สตูล
พนักงานบริหารทั่วไป (ตำแหน่งครู)     32 อัตรา 8 พฤษภาคม 2555
คุณสมบัติ
อายุ ปี
การศึกษา
ประสบการณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัสกลุ่มวิชาของสถานศึกษาที่เปิดรับสมัคร และ
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามกฎหมายที่ออกโดยคุรุสภา และออกให้ก่อนการรับสมัครเท่านั้น และ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.รหัสวิชา 101 (ภาษาไทย) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (1 อัตรา)
2.รหัสวิชา 102 (ภาษาอังกฤษ) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (2 อัตรา)
3.รหัสวิชา 104 (วิทยาศาสตร์) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (1 อัตรา)
4.รหัสวิชา 105 (คณิตศาสตร์) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (1 อัตรา)
2) วิทยาลัยการอาชีพละงู (1 อัตรา)
5.รหัสวิชา 106 (พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและจัดการกีฬา) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (1 อัตรา)
2) วิทยาลัยการอาชีพละงู (1 อัตรา)
6.รหัสวิชา 201 (เครื่องกล/ช่างยนต์/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (4 อัตรา)
2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล (1 อัตรา)
3) วิทยาลัยการอาชีพละงู (1 อัตรา)
7.รหัสวิชา 203 (เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยการอาชีพละงู (2 อัตรา)
8.รหัสวิชา 204 (ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยการอาชีพละงู (1 อัตรา)
9.รหัสวิชา 205 (อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมการวัดคุม) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (1 อัตรา)
2) วิทยาลัยการอาชีพละงู (1 อัตรา)
10.รหัสวิชา 210 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (1 อัตรา)
2) วิทยาลัยการอาชีพละงู (1 อัตรา)
11.รหัสวิชา 301 (การจัดการ) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยการอาชีพละงู (1 อัตรา)
12.รหัสวิชา 301(ก) (การบัญชี) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (1 อัตรา)
2) วิทยาลัยการอาชีพละงู (1 อัตรา)
13.รหัสวิชา 302 (การจัดการทั่วไป/การตลาด/การขาย) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (1 อัตรา)
14.รหัสวิชา 304 (คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (1 อัตรา)
2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล (1 อัตรา)
3) วิทยาลัยการอาชีพละงู (2 อัตรา)
15.รหัสวิชา 311 (อาหารและโภชนาการ) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (1 อัตรา)
16.รหัสวิชา 313 (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/พัฒนาการท่องเที่ยว) ปฏิบัติงานที่
1) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (1 อัตรา)
2) วิทยาลัยการอาชีพละงู (1 อัตรา)

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในสถานศึกษาตามตำแหน่งที่สถานศึกษาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน-10 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท
 
ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สตูล)
ถ.ราชดำเนินนอก แขวงจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2281-5555
อีเมล์
โฮมเพจ
 
ตำแหน่งงานทั้งหมด
1. ดูรายละเอียด พนักงานบริหารทั่วไป (ตำแหน่งครู) 32 อัตรา 8 พฤษภาคม 2555
 
จำนวนคนดู 793 ครั้ง
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 9 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4652032 person(s) and 21151407 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).