หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
ทต.ปริกรับรางวัลพระปกเกล้าด้านการสร้างเครือข่าย
โดย thaisouth team เมื่อ 10 พ.ย. 2555 22:28 น. ( ip )
เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จากสถาบันพระปกเกล้า โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง ESCAP HALL ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก กล่าวว่า รางวัลพระปกเกล้า มีทั้งหมด 3 ประเภท คือประเภทการมีส่วนร่วม ประเภทการสร้างเครือข่าย และประเภทการสร้างความสมานฉันท์ เทศบาลตำบลปริกได้รับรางวัลในด้านการสร้างเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งคณะกรรมการของสถาบันพระปกเกล้าได้ลงมาตรวจสอบในพื้นที่ และพูดคุยกับชาวบ้านโดยไม่แจ้งให้เทศบาลทราบ จากนั้นได้มาตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ประชาชน แกนนำชุมชน และภาคีเครือข่าย

เหตุที่ทำให้เทศบาลตำบลปริกได้รับรางวัลในปีนี้ นายสุริยา กล่าวว่า  น่าจะมี 3 ประเด็น คือ 1. กลยุทธ์ในการสร้างเครือข่าย ขณะนี้เครือข่ายภายใต้การขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะของเทศบาลตำบลปริกมีประมาณ 60 พื้นที่ ที่เป็นเครือข่ายหลัก และอีก 40 พื้นที่ที่เป็นเครือข่ายเสริม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 2.เมื่อสร้างเครือข่ายแล้ว ยังมีการติดต่อ ขยายผล ให้เกิดความยั่งยืน และ 3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดการเครือข่าย ซึ่งทำให้เห็นว่าจะทำงานภายใต้องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างเดียว ไม่ได้ ต้องไปชวนเพื่อนมาช่วยคิด ไปร้อยกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มาร่วมด้วย โดยทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยเทศบาลตำบลปริกได้ขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเครือข่ายสู่ตำบลสุขภาวะ มาประมาณ 4-6 ปีที่แล้ว และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเครือข่ายจากพื้นที่ต่างๆ จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่เทศบาลตำบลปริก จากการสนับสนุนของ สสส. ครั้งละ 4 คืน 5 วัน โดยมีการลงฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้ในระดับพื้นที่ และช่วยยกระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกัน ส่วนภาครัฐ หรือภาคประชาสังคมต่างๆ ที่ทำกิจกรรมการสร้างเครือข่ายร่วมกัน ก็มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน กศน. และมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

"สำหรับเครือข่ายที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลตำบลปริกแล้ว  ก็จะนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในพื้นที่ เพื่อขยายผลต่อไป โดยต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม สิ่งสำคัญอีกประการของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ตำบลปริก คือ เป็นเวทีแห่งการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความคิด เมื่อผ่านการแลกเปลี่ยนกับเราแล้ว เขาจะได้ความคิดกลับไปใช้ให้เข้ากับบริบทในพื้นที่ตัวเองได้"นายสุริยากล่าว

สำหรับในปี 2555 ในภาคใต้มี อปท. 7 แห่งด้วยกันที่ได้รับรางวัล คือ 1.รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ได้แก่ อบจ.สตูล, ทน.ยะลา
2.รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้แก่ ทม.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
3.รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ อบจ.ปัตตานี และทม.ท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี
4.รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้แก่ ทต.ปริก และอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
ทต.ปริกรับรางวัลพระปกเกล้าด้านการสร้างเครือข่าย

@10-11-12 22:28

เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จากสถาบันพระปกเกล้า โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง ESCAP HALL ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก กล่าวว่า รางวัลพระปกเกล้า มีทั้งหมด 3 ประเภท คือประเภทการมีส่วนร่วม ประเภทการสร้างเครือข่าย และประเภทการสร

อ่านรายละเอียด   

ทม.บ้านพรุเปิดสำนักงานหลังใหม่และศูนย์บริการจุดเดียวพร้อมสรรพ
9-6-55 13:12 | Posted by thaisouth team | Views 4577
นายกฯบ้านพรุเร่งปรับศูนย์บริการสาธารณสุข-ฟื้นศูนย์บริการจุดเดียวพร้อมสรรพ
10-12-54 14:35 | Posted by thaisouth team | Views 4169
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนภาคใต้เปิดเวทีขับเคลื่อน7ประเด็นสู่นโยบายสาธารณะ
15-9-54 12:05 | Posted by thaisouth team | Views 3205
อบต.ชิงโคโวยชายหาดชิงโคถูกนายทุนฮุบ "จรัญ" อาสาแก้ปัญหาระบบน้ำและพัฒนาชายหาดต่ออีกสมัย
5-8-54 11:20 | Posted by thaisouth team | Views 3355
“สมัคร สุนทรเวช” ถึงแก่อสัญกรรม!
24-11-52 16:12 | Posted by thaisouth team | Views 2652
หาม “ไพร พัฒโน” ส่งโรงพยาบาล เส้นเลือดหัวใจอุดตัน หมอช่วยพ้นขีดอันตรายแล้ว
2-11-52 14:14 | Posted by thaisouth team | Views 2929
ปปช.เปิดบัญชี"มิ่ง"ไม่มีเมียรวย 142 ล้าน"เหลิม" 159 ล้าน ส่วน"ชวน" 3 ล้าน
20-3-51 11:49 | Posted by thaisouth team | Views 2748 | Replies 1
109 อบต.สงขลา ร่วมใจจัดงาน 12 ปี อบต.
6-3-51 14:47 | Posted by thaisouth team | Views 3718
เผยโฉม"ครม.สมัคร1"
7-2-51 18:54 | Posted by thaisouth team | Views 4591
‘นริศ’ เห็นแย้ง ‘สุรยุทธ’ เลือกตั้งไม่โปร่งใส พบรูปแบบวิธีการเหมือนเดิม
29-12-50 11:14 | Posted by Pheekai@hotmail.com | Views 3802
‘อภิสิทธิ์’ ย้ำ ใครเป็นรัฐบาลขอให้ยึดผลประโยชน์ประชาชน
25-12-50 17:38 | Posted by Pheekai@hotmail.com | Views 3900
เปิดประวัติ "สมัคร สุนทรเวช"-ชายแก่ผู้อิงแอบเผด็จการ?
24-12-50 14:45 | Posted by Pheekai@hotmail.com | Views 3553 | Replies 2
กำหนดการปราศรัยที่จังหวัดปัตตานี ยะลา สตูลของ ปชป.
21-11-50 08:51 | Posted by Pheekai@hotmail.com | Views 3106 | Replies 1
เปิดชื่อผู้สมัคร ส.ส.สัดส่วนของพรรคการเมืองใหญ่ (ภาคใต้)
9-11-50 15:22 | Posted by thaisouth team | Views 3169
“สุรินทร์ ปาลาเร่” ประกาศลงสมัคร ส.ส.เขต 3 สงขลาท้าชิง ปชป.
26-10-50 12:19 | Posted by thaisouth team | Views 3464
ยิงดับอดีต ปธ.สภา อบต.น้ำน้อยนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
16-8-50 11:47 | Posted by thaisouth team | Views 2966
ยิงถล่มนายกควนลังดับพร้อมคนสนิทหน้าเทศบาล
6-8-50 20:11 | Posted by thaisouth team | Views 2855 | Replies 1
เปิดโผ 119 กก.บริหารพรรคไทยรักไทย
31-5-50 01:28 | Posted by thaisouth team | Views 2637
ทรท.ตายยกเข่ง!สั่งยุบพรรค-ตัดสิทธิ์กก.บห. 5 ปี 111 คน
31-5-50 01:25 | Posted by thaisouth team | Views 2413
ย้อนรอยคดีประวัติศาสตร์ “ยุบ 2 พรรคใหญ่”
31-5-50 01:24 | Posted by thaisouth team | Views 2682
9 ปีบนเส้นทางการเมืองของ ‘ไทยรักไทย’
31-5-50 01:22 | Posted by thaisouth team | Views 2628
พลิกปูม 61 ปี ก่อนศาลรธน.ชี้ชะตาปชป.
31-5-50 01:20 | Posted by thaisouth team | Views 2749
'ปชป.' แนะ รัฐส่ง 'รมต.' บัญชาการ- ดับไฟใต้ให้เด็ดขาด
18-3-50 17:25 | Posted by Pheekai@hotmail.com | Views 2383 | Replies 1
เปิดรับสมัคร กกต.สงขลา ชุดใหม่ 19-23 ก.พ.นี้
20-2-50 11:03 | Posted by thaisouth team | Views 2667
ชาวสงขลาได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น ส.ส.ร.ใหม่ถึง 6 คน
3-1-50 11:39 | Posted by thaisouth team | Views 2571
สงขลาเข้าสู่การคัดเลือกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติได้ 4 คน
21-12-49 00:56 | Posted by thaisouth team | Views 2412
เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม.แม้ว
15-11-49 15:38 | Posted by thaisouth team | Views 2999
โปรดเกล้าฯ ครม.ชุดใหม่
9-10-49 11:25 | Posted by thaisouth team | Views 2430 | Replies 4
แกนนำปชป.ค้านอารีย์นั่งมหาดไทย ให้จับตาดูที่ผู้ว่าฯ พัทลุง
8-10-49 15:52 | Posted by Pheekai@hotmail.com | Views 2445
"สุรยุทธ์" ยึดศก.พอเพียง แก้วิกฤติการเมือง-ดับไฟใต้
2-10-49 00:02 | Posted by thaisouth team | Views 2303
 เงื่อนไข 
จำนวน 220 รายการ
(1/8)
2 3 4 5 Next Last
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 12 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4562889 person(s) and 20712366 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).