หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
ด่วน!!สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับครูผู้ช่วย 1,033 ตำแหน่ง
โดย thaisouth team เมื่อ 9 มิ.ย. 2555 13:23 น. ( ip )
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2555
ข้อมูลตำแหน่งว่าง/สาขาวิชาเอกที่ สพท. ประสงค์รับสมัครสอบ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

1.กรุงเทพมหานคร
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

2.นนทบุรี เขต 1
-ภาษาไทย (7 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรีไทย (2 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (2 อัตรา)

3.ปทุมธานี เขต 1
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

4.ปทุมธานี เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (3 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรีไทย (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

5.นราธิวาส เขต 3
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

6.ปัตตานี เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (3 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (2 อัตรา)

7.ยะลา เขต 2
-ภาษาไทย (2 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (3 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (4 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (2 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

8.สตูล
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)

9.ชุมพร เขต 1
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรีไทย (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

10.ชุมพร เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (2 อัตรา)

11.นครศรีธรรมราช เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-เกษตร (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

12.สงขลา เขต 3
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (1 อัตรา)
-บรรณารักษ์ (1 อัตรา)

13.สุราษฎร์ธานี เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

14.สุราษฎร์ธานี เขต 3
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)

15.กระบี่
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (ปริญญาโท) (1 อัตรา)

16.พังงา
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-การจัดการสารสนเทศ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

17.ภูเก็ต
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (2 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

18.ระนอง
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

19.กาญจนบุรี เขต 3
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)

20.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)

21.ราชบุรี เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

22.สมุทรสงคราม
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (3 อัตรา)
-ดนตรีสากล (1 อัตรา)
-เกษตร (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

23.สุพรรณบุรี เขต 3
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (5 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (3 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)

24.สระบุรี เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรีไทย (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

25.กำแพงเพชร เขต 2
-ภาษาไทย (4 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (3 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (2 อัตรา)

26.ตาก เขต 1
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)

27.ตาก เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-อุตสาหกรรมศิลป์ (1 อัตรา)

28.พิษณุโลก เขต 3
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

29.เพชรบูรณ์ เขต 3
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

30.เชียงใหม่ เขต 3
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)

31.น่าน เขต 2
-ภาษาไทย (5 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (3 อัตรา)
-ดนตรีสากล (3 อัตรา)

32.แม่ฮ่องสอน เขต 1
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

33.แม่ฮ่องสอน เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

34.เลย เขต 1
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

35.เลย เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)

36.หนองคาย เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)

37.ชัยภูมิ เขต 3
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

38.นครราชสีมา เขต 3
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)

39.นครราชสีมา เขต 5
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

40.ศรีสะเกษ เขต 4
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

41.สุรินทร์ เขต 3
-ภาษาไทย (3 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (5 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-สุขศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
-อุตสาหกรรมศิลป์ (1 อัตรา)
-เกษตร (1 อัตรา)
-บรรณารักษ์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

42.จันทบุรี เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (2 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรีไทย (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (4 อัตรา)

43.ชลบุรี เขต 3
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)

44.ระยอง เขต 1
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

45.ระยอง เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (2 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

46.สระแก้ว เขต 1
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)

47.สระแก้ว เขต 2
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

48.สพม.เขต 1
-ภาษาไทย (4 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-ภาษาญี่ปุ่น (1 อัตรา)
-ภาษาสเปน (1 อัตรา)
-ภาษาเกาหลี (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (3 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (4 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ดนตรีไทย (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (2 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) (3 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย (1 อัตรา)
-บรรณารักษ์ (1 อัตรา)
-การเงิน/บัญชี (2 อัตรา)
-โสตทัศนศึกษา (1 อัตรา)
-จิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา)

49.สพม.เขต 2
-ภาษาไทย (21 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (26 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (40 อัตรา)
-ชีววิทยา (10 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (32 อัตรา)
-เคมี (13 อัตรา)
-สังคมศึกษา (34 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (3 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) (3 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (8 อัตรา)
-บรรณารักษ์ (7 อัตรา)
-จิตวิทยาและการแนะแนว (4 อัตรา)

50.สพม.เขต 4
-ภาษาไทย (2 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (3 อัตรา)
-ภาษาจีน (2 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (4 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) (1 อัตรา)
-การเงิน/บัญชี (2 อัตรา)
-โสตทัศนศึกษา (1 อัตรา)

51.สพม.เขต 5
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)

52.สพม.เขต 6
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)

53.สพม.เขต 8
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-ภาษาญี่ปุ่น (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-เคมี (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-บรรณารักษ์ (1 อัตรา)

54.สพม.เขต 9
-คณิตศาสตร์ (4 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (2 อัตรา)
-เคมี (2 อัตรา)
-ชีววิทยา (3 อัตรา)
-ภาษาไทย (2 อัตรา)
-สังคมศึกษา (2 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (3 อัตรา)
-จิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (1 อัตรา)
-ดนตรีไทย (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)

55.สพม.เขต 10
-ภาษาไทย (5 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (3 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (2 อัตรา)
-สังคมศึกษา (4 อัตรา)

56.สพม.เขต 11
-ภาษาไทย (3 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (3 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (3 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (2 อัตรา)
-เคมี (2 อัตรา)
-สังคมศึกษา (3 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (2 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (2 อัตรา)
-อุตสาหกรรมศิลป์ (1 อัตรา)
-จิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา)

57.สพม.เขต 12
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-เคมี (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดุริยางคศิลป์ (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)

58.สพม.เขต 13
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)

59.สพม.เขต 14
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-เกษตร (1 อัตรา)

60.สพม.เขต 15
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)

61.สพม.เขต 16
-ภาษาญี่ปุ่น (1 อัตรา)
-ภาษามลายู (1 อัตรา)

62.สพม.เขต 17
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-ภาษาญี่ปุ่น (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)

63.สพม.เขต 18
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-เคมี (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-อุตสาหกรรมศิลป์ (1 อัตรา)
-คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย (1 อัตรา)
-บรรณารักษ์ (1 อัตรา)
-การเงิน/บัญชี (1 อัตรา)

64.สพม.เขต 19
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-เคมี (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรีไทย (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (2 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-เกษตร (2 อัตรา)

65.สพม.เขต 21
-ภาษาไทย (2 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (3 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-เคมี (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-เกษตร (1 อัตรา)
-คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย (1 อัตรา)
-บรรณารักษ์ (1 อัตรา)

66.สพม.เขต 25
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-เคมี (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-บรรณารักษ์ (1 อัตรา)

67.สพม.เขต 26
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)

68.สพม.เขต 28
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-ภาษาญี่ปุ่น (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรีไทย (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (1 อัตรา)
-เกษตร (1 อัตรา)
-จิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา)

69.สพม.เขต 32
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-ภาษาญี่ปุ่น (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)

70.สพม.เขต 33
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ทั่วไป (1 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-เคมี (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-เกษตร (1 อัตรา)
-คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย (1 อัตรา)
-จิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา)

71.สพม.เขต 34
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย (1 อัตรา)
-จิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา)

72.สพม.เขต 36
-ภาษาจีน (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-อุตสาหกรรมศิลป์ (1 อัตรา)
-เกษตร (1 อัตรา)
-บรรณารักษ์ (1 อัตรา)
-จิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา)

73.สพม.เขต 38
-ภาษาไทย (2 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
-ภาษาจีน (2 อัตรา)
-ภาษาญี่ปุ่น (1 อัตรา)
-ภาษาพม่า (2 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (3 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (2 อัตรา)
-เคมี (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (3 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)

74.สพม.เขต 39
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-เคมี (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)

75.สพม.เขต 41
-ภาษาไทย (1 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-เคมี (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรีไทย (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-บรรณารักษ์ (1 อัตรา)
-เทคโนโลยีทางการศึกษา (1 อัตรา)
-จิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา)

76.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
-ภาษาไทย (4 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (6 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (9 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (2 อัตรา)
-ชีววิทยา (1 อัตรา)
-ฟิสิกส์ (2 อัตรา)
-เคมี (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (3 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-สุขศึกษา (2 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (3 อัตรา)
-ดนตรีไทย (1 อัตรา)
-ดนตรีสากล (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (3 อัตรา)
-อุตสาหกรรมศิลป์ (4 อัตรา)
-เกษตร (5 อัตรา)
-คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย (1 อัตรา)
-บรรณารักษ์ (1 อัตรา)
-การเงิน/บัญชี (9 อัตรา)
-โสตทัศนศึกษา (1 อัตรา)
-จิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (3 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (2 อัตรา)
-การศึกษาพิเศษ (5 อัตรา)
-กายภาพบำบัด (5 อัตรา)
-กิจกรรมบำบัด (5 อัตรา)

77.สุรินทร์ เขต 3
-ภาษาไทย (4 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (5 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-สุขศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-คอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-อุตสาหกรรมศิลป์ (1 อัตรา)
-เกษตร (1 อัตรา)
-บรรณารักษ์ (1 อัตรา)
-ประถมศึกษา/การประถมศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

78.ตรัง เขต 2
-ภาษาไทย (4 อัตรา)
-ภาษาอังกฤษ (5 อัตรา)
-คณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
-วิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
-สังคมศึกษา (1 อัตรา)
-พลศึกษา (1 อัตรา)
-สุขศึกษา (1 อัตรา)
-นาฏศิลป์ (1 อัตรา)
-ดนตรี (1 อัตรา)
-ศิลปศึกษา (1 อัตรา)
-ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา (1 อัตรา)

วิธีการรับสมัครงาน
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
ด่วน อบจ.ตรัง รับพนักงานจ้าง 22 ตำแหน่ง 68 อัตรา

@21-01-13 12:33

อบจ.ตรัง รับพนักงานจ้าง 22 ตำแหน่ง 68 อัตรา ดูรายละเอียดจากไฟท์ที่แนบไว้

อ่านรายละเอียด   

ด่วน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับนายทหารประทวนในหน่วยทหารปืนใหญ่ 120 อัตรา
21-1-56 12:25 | Posted by thaisouth team | Views 5976
สำนักงบประมาณ รับเจ้าหน้าที่ 10 ตำแหน่ง
21-1-56 12:22 | Posted by thaisouth team | Views 5931
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับนายร้อยตำรวจหญิง 60 ตำแหน่ง
22-12-55 16:09 | Posted by thaisouth team | Views 4033
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับ 66 อัตรา
7-11-55 21:19 | Posted by thaisouth team | Views 3922
องค์การคลังสินค้า รับ 400 ตำแหน่ง
27-10-55 11:51 | Posted by thaisouth team | Views 3968
สมศ.รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
13-9-55 11:08 | Posted by thaisouth team | Views 4450
กรมทรัพยากรน้ำ รับ 63 อัตรา
21-8-55 15:13 | Posted by thaisouth team | Views 4230
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฯ รับนักวิทยาศาสตร์ 180 ตำแหน่ง
7-7-55 11:45 | Posted by thaisouth team | Views 4653
คณะพยาบาล มอ.หาดใหญ่ รับพนักงาน 3 ตำแหน่ง
5-7-55 12:04 | Posted by thaisouth team | Views 4708
กทม.รับข้าราชการ 43 ตำแหน่ง
29-6-55 10:55 | Posted by thaisouth team | Views 4487
ด่วน!!สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับครูผู้ช่วย 1,033 ตำแหน่ง
9-6-55 13:23 | Posted by thaisouth team | Views 4776
กรมการปกครอง รับปลัดอำเภอ 77 อัตรา
8-5-55 12:42 | Posted by thaisouth team | Views 5038
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับพนักงานราชการทั่วไป
1-5-55 11:10 | Posted by thaisouth team | Views 4525
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับพนักงานราชการทั่วไป
28-4-55 16:40 | Posted by นายหมี | Views 3277
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
28-4-55 12:01 | Posted by thaisouth team | Views 4533
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับหลายอัตรา
28-4-55 11:55 | Posted by thaisouth team | Views 4558
กรมสรรพากร รับลูกจ้างชั่วคราว 231 ตำแหน่ง
31-3-55 16:21 | Posted by thaisouth team | Views 4815
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับนักเรียนนายร้อยตำรวจ เพศหญิง 60 นาย
17-1-55 10:16 | Posted by thaisouth team | Views 4564
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับนร.เตรียมทหาร 180 นาย
17-1-55 10:02 | Posted by thaisouth team | Views 4527
สตง.รับเจ้าหน้าที่หลายอัตราทางเนท
17-12-54 15:09 | Posted by thaisouth team | Views 4623
สำนักงานเลขาธิการฯ รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
4-11-54 10:49 | Posted by thaisouth team | Views 3773
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) รับหลายอัตรา
4-11-54 10:46 | Posted by thaisouth team | Views 3769
กรมการปกครอง รับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 30 ตำแหน่ง
17-7-54 10:30 | Posted by thaisouth team | Views 3953
กรมสรรพากร รับพนักงานภาษีฯ32 ตำแหน่ง
17-7-54 10:12 | Posted by thaisouth team | Views 4641
กรมการปกครอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 30 ตำแหน่ง
5-7-54 15:32 | Posted by thaisouth team | Views 3970
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับนักวิทยาศาสตร์ 50 ตำแหน่ง
29-6-54 10:10 | Posted by thaisouth team | Views 5287 | Replies 1
กรมการพัฒนาชุมชน รับนักวิชาการพัฒนาชุมชน 150 ตำแหน่ง
15-5-54 12:35 | Posted by thaisouth team | Views 5140
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก ปี 2554
9-5-54 11:04 | Posted by thaisouth team | Views 4144
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับ 6,600 อัตรา
3-5-54 15:37 | Posted by thaisouth team | Views 4226
ธนาคารออมสินรับลูกจ้างด้านลูกค้าสัมพันธ์ 100 อัตรา
3-5-54 14:24 | Posted by thaisouth team | Views 4828
 เงื่อนไข 
จำนวน 346 รายการ
(1/12)
2 3 4 5 Next Last
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 11 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4652036 person(s) and 21151435 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).