หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
รายงานพิเศษ : หน้าหลัก.
“ธนาคารขยะ” แหล่งเงินออมของชุมชน
โดย thaisouth team เมื่อ 19 มิ.ย. 2549 22:33 น. ( ip )
click to view full image : 2_22.jpg , 82,685 bytes , 227x170 pixel
ในสายตาคนทั่วไปอาจจะเห็นว่า พลาสติก กระดาษ โลหะ ขวด กล่อง ซึ่งใช้แล้ว เป็นเพียงขยะที่แสนจะไร้ค่า แต่สำหรับเด็กๆ ในเขตเทศบาลตำบลปริก โดยเฉพาะชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง จะเห็นว่าขยะเหล่านี้ คือของมีค่าที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินให้กับตัวเองและครอบครัวได้
รอปีอ๊ะ โต๊ะหีม  หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ครูอ๊ะ” เลขานุการชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง เล่าถึงที่มาของธนาคารขยะ ชุมชนตลาดใต้-บ้านกลางว่า เป็นการต่อยอดมาจากนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และโครงการหน้าบ้านน่ามอง ของเทศบาลตำบลปริก โดยในที่ประชุมกรรมการชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง มีมติเลือกโครงการธนาคารขยะ เพื่อเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล

“แม้ชุมชนของเราจะไม่มีปัญหาเรื่องขยะ แต่เราต้องการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งเศษวัสดุ ทั้งในระบบครัวเรือน และในระดับชุมชน ให้ทุกคนรู้จักการแยกขยะ ซึ่งหากประชาชนสามารถทำได้ จะทำให้ชุมชนของเรามีสภาพแวดล้อมที่ดี บ้านเรือนเป็นระเบียบสวยงาม แล้วคุณภาพชีวิตที่ดีจะตามมา”ครูอ๊ะกล่าวและเล่าถึงการดำเนินงานของธนาคารขยะว่า

เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติ ชาวชุมชนของเราได้คณะทำงาน 12 คน เพื่อสลับสับเปลี่ยนกันมาเป็นกรรมการรับขยะและแยกขยะ ธนาคารขยะถือเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เราคิดว่าควรเริ่มต้นจากเยาวชนดีที่สุด  เพราะง่ายต่อการสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจ ประกอบกับเป็นครูอยู่แล้ว จึงเริ่มที่โรงเรียนไปด้วย โดยการนำขยะรีไซเคิลมาฝาก  เด็กๆ จะทำการคัดแยกขยะ ชั่งน้ำหนัก และคำนวณเป็นจำนวนเงิน จากนั้นบันทึกลงสมุดคู่ฝากโดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ใช้ราคาจากร้านรับซื้อของเก่าเป็นเกณฑ์  

“แม้กระบวนการทั้งหมดนี้จะดำเนินการโดยชุมชน แต่ในช่วงแรกก็มีแรงต้านอยู่บ้าง บางคนว่าครูหลอกเด็กให้มาเก็บขยะบ้าง เกิดการเปรียบเทียบราคากับพ่อค้าซาเล้งที่รับซื้อตามบ้านบ้าง เพราะพ่อค้าซาเล้งให้ราคาดีกว่า และจ่ายเงินสด แต่ธนาคารขยะของเรา ไม่ได้เงินสดทันทีที่ฝาก เพราะเราต้องการให้เด็กๆ รู้จักการเก็บออม โดยจะให้ถอนเงินได้แต่ไม่ใช่วันรับฝากขยะ  ที่สำคัญต้องให้คงเหลือเงินไว้ในบัญชี 10 บาท  เราไม่ต้องการใช้ราคาเป็นตัวล่อ แต่อยากสร้างจิตสำนึกให้เด็กรักการออมมากกว่า หลังจากชี้แจงเหตุผลดังกล่าว ผลตอบรับจากผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปก็ดีขึ้น”

ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  4 โมง ถึง 6 โมงเย็น เป็นเวลาเปิดทำการของธนาคารขยะ หลังจากเลิกเรียน เด็กๆ ทยอยเดินถือถุงขยะมายังบ้าน “ครูอ๊ะ” ซึ่งแบ่งส่วนหนึ่งเป็นธนาคารขยะ กรรมการฝ่ายต่างๆ จะมาพร้อมกัน โดยมีการแบ่งกันทำหน้าที่ อ่านตาชั่ง คิดเงิน ทำบัญชี

“เมื่อชาวบ้านเห็นระบบการทำงาน จำนวนเงินที่ได้รับจริง  และเห็นว่ามีเทศบาลตำบลปริก โดยนายกฯสุริยา ยีขุน พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ คอยดูแลและเป็นที่ปรึกษา มีโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่คอยอุดหนุน ชาวบ้านก็ยิ่งมั่นใจขึ้น และสนับสนุนให้เด็กๆ นำขยะมาฝากยังธนาคารขยะ  จากที่เคยมีสมาชิก 30 คน ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 84 คนแล้ว”

ครูอ๊ะ  กล่าวอีกว่า ประกอบกับผู้บริหารเทศบาล มีแนวคิดดีๆ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการช่วยประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย จดหมายข่าว และที่สำคัญให้การช่วยเหลือโดยการนำรถเก็บขยะของเทศบาลมารับส่งขยะไปขายให้  ล่าสุดเทศบาลมีนโยบายแจกถุงขยะตามโซนต่างๆ บ้านละถุง เมื่อถึงวันศุกร์จะมีรถไปเก็บ

“คนทำงานไม่มีค่าตอบแทน แต่สิ่งที่ทุกคนได้คือความสุขใจ ที่สำคัญได้สร้างจิตสำนึกให้กับลูกหลานของเรา โดยในวันนำขยะไปขาย ถ้าเด็กคนใดว่างก็จะให้ติดตามไปดูด้วย เป็นการเปิดโลกทัศน์ของเขา นอกจากนี้ยังพาไปดูวิธีการคัดแยกขยะจากโรงงานในจังหวัดต่างๆ  รวมทั้งกรุงเทพฯ ด้วย ถือเป็นการไปเปิดประสบการณ์ เพื่อให้เด็กๆ ได้กลับมาร่วมกันคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน การพาไปดูงานยังที่ต่างๆ ถือเป็นโบนัสสำหรับเด็กๆ ทุกคน”ครูอ๊ะกล่าว


เสียงเล็กๆ จากสมาชิกธนาคารขยะด.ญ.บารีซ่า เส็มอุมา อายุ 9 ขวบ โรงเรียนบ้านปริก
“นำขยะมาฝากทุกอาทิตย์ ส่วนใหญ่เป็นพวกขวดแก้ว กระดาษลัง ฝากมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 มีเงินออม 113 บาทแล้ว ขยะที่นำมาฝากเก็บเองจากในบ้านและข้างๆ บ้าน คิดว่าธนาคารขยะจะทำให้ขยะลดลง และทำให้หนูมีรายได้เพิ่มขึ้น”

ด.ช.สรสิช สนธิวงศ์ อายุ 10 ขวบ โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา
“ฝากขยะเมื่อวันที่ 5 มีนาคมนี้เอง ตอนนี้มีเงินในบัญชี 26 บาท ส่วนใหญ่นำพวกขวดมาฝาก เก็บจากที่บ้าน บางทีแม่ก็ช่วยเก็บด้วย ธนาคารขยะดี ทำให้ขยะลดลง ผมก็แยกขยะได้ และมีรายได้ด้วย ผมตั้งใจจะฝากไปเรื่อยๆ”

ด.ช.ฮาฟริต หมัดศิริ อายุ 11 ปี โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา
“ผมฝากก่อนใคร เพราะเป็นแกนนำชุมชนด้วย ฝากมาตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน ปีที่แล้ว ตอนนี้มีเงิน 59 บาท ส่วนใหญ่จะเอากระดาษ และขวดมาฝาก เก็บมาจากบ้าน และถ้าพบกลางทางก็เก็บด้วย บางทีแม่ก็ช่วยเก็บ ผมว่าธนาคารขยะทำให้คนมีความรับผิดชอบมากขึ้น และบ้านเมืองก็สะอาด ผมก็มีรายได้ จากที่ไปดูงานมาหลายที่ จะเห็นว่าธนาคารขยะทำให้ปริมาณขยะลดลง บางแห่งสามารถนำเงินให้ผู้ปกครองกู้ได้ โดยรับเงินคืนเป็นขยะ ในอนาคตผมอยากให้ธนาคารขยะของเราเป็นอย่างนั้น”
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 12 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649689 person(s) and 21143449 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).