หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
รายงานพิเศษ : หน้าหลัก.
“นายกฯขุนตัดหวาย”ยึดธรรมาภิบาลพัฒนาสู่ความเจริญทุกด้าน
โดย thaisouth team เมื่อ 29 มิ.ย. 2549 16:02 น. ( ip )
click to view full image : khoon3.jpg , 55,096 bytes , 170x227 pixel
นายอิสเรน หมัดบู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวถึงแนวทางการพัฒนา อบต.ขุนตัดหวายในปี 2549 ว่า จะเน้นด้านการศึกษาเป็นหลัก เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาด้านอื่นๆ โดยจะพัฒนาทั้งบุคลากรทางการศึกษา เช่น ให้การอบรม สัมมนาครู คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาองค์กรจัดตั้ง คือ กรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมัสยิด ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมในการบริหารจัดการองค์กร และสถานศึกษา หาก อบต.ไม่ได้รับความร่วมมือกับบุคคลเหล่านี้ การพัฒนาก็จะสำเร็จได้ยาก
ส่วนโครงการเด่นนั้น นายก อบต.ขุนตัดหวาย กล่าวว่า  นอกจากด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องแล้ว โครงการเด่นส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ทั้งของไทยพุทธ และมุสลิม โดยกลางเดือนเมษายน มีการจัดงานเมาลิดกลางตำบลขุนตัดหวาย ซึ่งได้รวบรวมสถาบันทางศาสนามาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลขุนตัดหวาย นอกจากนี้ได้มีการจัดงานวันผู้สูงอายุ โดยคัดเลือกผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปให้มาร่วมงานซึ่งจัดที่โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนตัดหวาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

“เราถือว่าผู้สูงอายุเปรียบเสมือนหลักชัยของครอบครัว ด้วยสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ทำให้แต่ละครอบครัวไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุ จึงอยากให้ทุกครอบครัวเห็นความสำคัญ และหันมาดูแลผู้สูงอายุกันให้มากยิ่งขึ้น”

สำหรับงบประมาณของ อบต.ขุนตัดหวาย นายอิสเรน กล่าวว่า มีประมาณ 12 ล้าน ซึ่งถือว่าไม่มากนัก เพราะงบดังกล่าว อบต.ต้องนำไปพัฒนาในทุกด้าน เพราะเราจะไม่มุ่งเน้นการพัฒนาวัตถุอย่างเดียว ต้องพัฒนาด้านสังคมควบคู่กันด้วย ดังนั้นโครงการต่างๆ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานจะทำการพัฒนาอย่างเร่งด่วนไม่ได้ เนื่องจากงบของ อบต.ไม่เพียงพอ  เราจึงต้องประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เช่น อบจ.  กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ฯลฯ โดยปีนี้อบต.ได้ประปาหมู่บ้านมา 4 ลูก และ ถนน 2 สาย คือ ถนนลาดยางจากหมู่ 8 และทางเข้าเชื่อมท่าหมอไทร-ขุนตัดหวาย เข้ารองรับจากกรมส่งเสริมฯ

นอกจากนี้ นายอิสเรน ยังกล่าวว่า พื้นที่ตำบลขุนตัดหวายเป็นแหล่งปลูกส้มจุกมากที่สุดตำบลหนึ่งของอำเภอจะนะ แต่ปัจจุบันส้มจุกได้สูญพันธ์ไปเกือบหมด ในอดีตที่ผ่านมาประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายส้มจุกจะนะ ปีละหลายล้านบาท ดังนั้นตนจะส่งเสริมการปลูกส้มจุกขึ้นมาอีกครั้ง โดยใช้ระบบการปลูกแบบกองทุนสงเคราะห์สวนยางเข้ามาดำเนินการ ซึ่งจะมอบหมายให้กรรมการศูนย์ถ่ายทอดเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนฯ

สำหรับไม้ผลอีกชนิดที่สร้างรายได้ปัจจุบันคือ ลองกอง ทำให้ประชาชนในตำบลขุนตัดหวายมีรายได้ปีละกว่า 2 ล้านบาท จากกิโลกรัมละ 30 บาท แต่ในปี 2548 รายได้ของชาวสวนลองกองลดเหลือเพียง 1 ล้านบาทเศษ ซึ่งเกิดจากราคาลองกองตกต่ำ และขาดน้ำในการสร้างผลผลิต ดังนั้น เพื่อทำให้ราคาลองกองสูงขึ้นและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกอง ทาง อบต.ขุนตัดหวายได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าลองกองขึ้น ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2549 เพื่อให้พ่อค้าเข้ามาประมูลจากชมรมลองกองถึงพื้นที่ โดยมีการประกันราคาให้กับชาวสวน เพียงแค่ชาวสวนรู้จักวิธีการบำรุงรักษาให้ผลลองกองได้คุณภาพ ส่วนเรื่องรสชาตินั้นเชื่อว่าลองกองขุนตัดหวายไม่แพ้ลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเหตุเพราะว่าพ่อค้าตันหยงมัสได้ทำกล่องมาบรรจุลองกองขุนตัดหวายออกจำหน่าย หรือส่งออกอยู่เป็นประจำทุกปี

“ผมอยากเห็นขุนตัดหวายพัฒนาไปในทุกด้าน ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัย ประเพณี วัฒนธรรม ที่สำคัญประชาชนชาวขุนตัดหวายต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ผมเคยแถลงนโยบายผ่านสภาฯไว้ว่าแม้ นายก อบต.จะมีความสามารถมากเท่าไร ถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วม งานทุกอย่างก็จะไม่สำเร็จ และเมื่อผมได้รับความไว้วางใจจากชาวขุนตัดหวายให้เข้ามาเป็นนายก อบต. ผมตระหนักตลอดเวลาว่าอำนาจ หน้าที่ที่ได้มานั้น ได้มาจากประชาชน ผมต้องตอบสนองด้วยการทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตำบลขุนตัดหวาย สิ่งใดที่ท่านมีความปรารถนาเชิญเข้ามาปรึกษาหารือ เสนอความคิดเห็น ร่วมมือ ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมประสาน ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิม ถือว่าเราเป็นพี่น้องกัน ผมจะทำให้ขุนตัดหวายก้าวไปข้างหน้าในทุกๆ ด้าน โดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล”นายก อบต.ขุนตัดหวายกล่าว
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 11 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649687 person(s) and 21143435 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).