หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดสงขลา
โดย thaisouth team เมื่อ 5 ก.พ. 2551 09:38 น. ( ip )
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2551
ในวันอาทิตย์ที่  2 มีนาคม 2551 และกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาได้รับสมัครผู้สนใจ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)แล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครรวม 8 คน ในจำนวนนี้มี 1 คน
คือหมายเลข 2 ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุกรณีไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา

สำหรับผู้สมัครที่เหลืออีก 7 คนได้แก่ นายประเสริฐ   ชิตพงศ์  หมายเลข 1   นายมีบุญเสริม  
อึ้งภูรีเสถียร  หมายเลข 3  นายสุภัทร  วัฒนธรรม  หมายเลข 4  นายก่อซี  อุเซ่ง หมายเลข 5  นายสนาน  ลิมป์เศวตกุล  หมายเลข 6  นายประสาน  สุกใส  หมายเลข 7 และ นายเกียรติ  เจริญวิริยภาพ หมายเลข 8


ส่วนรายละเอียดคุณสมบัติส่วนตัวของแต่ละคนที่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาจะใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 2 มีนาคมนี้ ต้องติดตามจากเอกสารและการแนะนำตัว ว่าบุคคลดังกล่าวมีประวัติผลงานเป็นอย่างไรกันบ้าง  และที่สำคัญจะต้องพิจารณาเลือกผู้สมัครที่ไม่เกี่ยวพันกับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง  เพราะกฎหมายบ้านเมืองสกัดได้เฉพาะทางด้านหลักฐานเอกสาร ส่วนด้านพฤติกรรมต้องอาศัยพี่น้องประชาชนช่วยกันพิจารณากลั่นกรอง

ส่วนการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตที่จังหวัดสงขลาในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2551 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งได้กำหนดไว้
2 แห่ง คือ ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา และศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิภายในวันที่ 31 มกราคม 2551   ส่วนกรณีผู้ที่ได้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิในคราวเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา สามารถใช้สิทธิได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เว้นแต่จะยกเลิกเพื่อต้องการกลับไปใช้สิทธิตามทะเบียนบ้านหรือต้องการย้ายไปลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางจังหวัดอื่น

สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551  ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. สามารถใช้สิทธิล่วงหน้าในเขตจังหวัดได้ ณ หน่วยเลือกตั้งกลางที่แต่ละอำเภอจัดให้ลงคะแนนได้ อำเภอละ 1 แห่ง โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 13 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4648914 person(s) and 21142194 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).