หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับ 6,600 อัตรา
โดย thaisouth team เมื่อ 3 พ.ค. 2554 15:37 น. ( ip )
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์   0-2205-2659, 0-2251-3933

ชื่อตำแหน่งงาน  สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม 6000 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1  กองบัญชาการตำรวจนครบาล (900 อัตรา)
1.2  ตำรวจภูธรภาค 1 (580 อัตรา)
1.3  ตำรวจภูธรภาค 2 (450 อัตรา)
1.4  ตำรวจภูธรภาค 3 (650 อัตรา)
1.5  ตำรวจภูธรภาค 4 (470 อัตรา)
1.6  ตำรวจภูธรภาค 5 (340 อัตรา)
1.7  ตำรวจภูธรภาค 6 (470 อัตรา)
1.8  ตำรวจภูธรภาค 7 (340 อัตรา)
1.9  ตำรวจภูธรภาค 8 (300 อัตรา)
1.10  ตำรวจภูธรภาค 9 (0 อัตรา)
1.11  ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาตใต้ (1,000 อัตรา)
1.12  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (500  อัตรา)

-รับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา

อนึ่ง ได้มอบหมายให้สำนักงานกำลังพล พิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ปริญญาตรีสาขาต่างๆ หากมีเหตุผลความจำเป็นเมื่อไม่สามารถรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา ได้ครบตามจำนวนความต้องการ 6,000 อัตราชื่อตำแหน่งงาน   กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน   600 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1  หน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานกำลังพล สำนักงานกฏหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ กองบินตำรวจและกองวินัย (300 อัตรา)

2.2  หน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานพิสูจน์รักฐานตำรวจ (กองบังคับการอำนวยการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และโรงพยาบาลตำรวจ (160 อัตรา)

2.3  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (40 อัตรา)

2.4  ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาตใต้ (100 อัตรา)

-รับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-20 พฤษภาคม 2554 www.police.go.th
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 10 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4648914 person(s) and 21142199 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).