หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับนักวิทยาศาสตร์ 50 ตำแหน่ง
โดย thaisouth team เมื่อ 29 มิ.ย. 2554 10:10 น. ( ip )
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์  0-2205-2755 www.forensic.police.go.th

นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) 50 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สาขาเคมี (25 อัตรา)


1) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง กรุงเทพมหานคร
2) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจเอกสาร กองพิสูจน์หลักฐานกลาง กรุงเทพมหานคร
3) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง กรุงเทพมหานคร
4) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ปทุมธานี
5) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ปทุมธานี
6) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ปทุมธานี
7) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรี
8) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง
9) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราด
10) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี
11) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคาย
12) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
13) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร
14) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่
15) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่าน
16) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย
17) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
18) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 นครปฐม
19) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม
21) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง
22) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสตูล
23) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ยะลา
24) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ยะลา
25) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ยะลา

2.สาขาฟิสิกส์ (15 อัตรา)

1) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง กรุงเทพมหานคร
2) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง กรุงเทพมหานคร
3) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง กรุงเทพมหานคร
4) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ปทุมธานี
5) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี
6) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี
7) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราด
8) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี
9) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา
10) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครนายก
11) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 นครราชสีมา
12) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา
13) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 นครปฐม
15) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง

3.สาขาจุลชีววิทยา (10 อัตรา)

1) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง กรุงเทพมหานคร
2) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี
3) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราด
4) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬ
5) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม
6) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่าน
7) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร
8) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
10) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพัทลุง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
4.วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาฟิสิกส์ หรือสาขาจุลชีววิทยา โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร


วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน-5 กรกฎาคม 2554 ระหว่าง 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครจากเว็บไซต์ www.forensic.police.go.th
Comment #1
taro6969
Guest
Posted : 21-9-2554 15:02:05 ip : 118...151

น่าจะรับสาขา Food Science  ด้วยนะคะเพราะเรียนแลปเคมีมาเหมือนสาขาเคมีเลยค่ะ  ไม่ใช่ทำอาหารนะคะ
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 11 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649673 person(s) and 21143371 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).