หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับหลายอัตรา
โดย thaisouth team เมื่อ 28 เม.ย. 2555 11:55 น. ( ip )
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์   0-2246-8294

 
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผุ้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร


นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัย) 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผุ้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการตลาด หรือทางการเงินและธนาคาร และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผุ้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี กสนเงินและธนาคาร และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผุ้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางการออกแบบ ทางศิลปหัตถกรรม ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ ทางเทคโนโลยีศิลปกรรม ทางการพิมพ์สกรีน ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก ทางเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ และ
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผุ้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร

วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-18 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.labour.go.th หรือ http://personnel.labour.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ"
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 14 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4648914 person(s) and 21142191 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).