หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
ชาวท่าข้ามรวมพลังสู้ปัญหาขยะ นำสู่ตำบลไร้ถัง
โดย thaisouth team เมื่อ 3 ก.พ. 2556 19:49 น. ( ip )
click to view full image click to view full image
click to view full image click to view full image
click to view full image
อบต.ท่าข้าม เปิดเวทีให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ หวังสร้างมิติใหม่ตำบลท่าข้ามไร้ถังขยะ โดยดึงนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า มาเป็นวิทยากร เมื่อค่ำ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีชาวบ้านมาร่วมเป็นจำนวนมาก และสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 หาดใหญ่ ได้มาบันทึกเทปเพื่อนำออกในรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00-15.00 น.

นายสินธพ อินทรัตน์ นายก อบต.ท่าข้าม กล่าวว่า ปัจจุบันตำบลท่าข้ามต้องจัดเก็บขยะสัปดาห์ละประมาณ 4 ตัน โดยใช้รถเก็บขยะ ซึ่งจะเก็บเฉพาะชุมชนเคหะท่าข้าม แล้วนำไปทิ้งที่ อ.สะเดา ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ชาวบ้านจะจัดการขยะกันเอง นับวันขยะก็จะเพิ่มมากขึ้น จากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง  ดังนั้นจึงเปิดเวทีให้ความรู้กับชาวบ้าน เพื่อจะได้จัดการขยะได้อย่างถูกต้อง โดยต้องการสร้างมิติใหม่ให้ตำบลท่าข้าม ทำตำบลท่าข้ามให้ไร้ถังขยะ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 85 พรรษา อีกด้วย

"การจัดการขยะทำไม่ยาก ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน ถ้าก้าวแรกสำเร็จ ก้าวต่อไปก็จะสำเร็จด้วย อยากให้ทุกคนช่วยกัน"นายสินธพกล่าว

ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ อาจารย์วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า เวลาไปพูดคุยเรื่องขยะ คนส่วนใหญ่มักบอกว่าเป็นปัญหาโลกแตก ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงถัง จากนั้นก็นำขยะไปทิ้งไว้บ้านเพื่อน โดยทำกันมากว่า 30 ปีแล้ว ชุมชนก็อยากได้ถังขยะ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่อยากให้กลับมาคิดใหม่ว่า ถ้าขยะที่นำไปทิ้งอยู่ใกล้บ้านเรา จะเป็นอย่างไร เราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น เมื่อขยะมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บก็มากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ทิ้งขยะกลับน้อยลง ถ้าเราไม่ช่วยกัน คาดว่าอีกไม่เกิน 10 ปี เราจะไม่มีที่ทิ้งขยะแล้ว

"เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกคิดว่าขยะเป็นปัญหาโลกแตก และอย่าแก้ปัญหาขยะโดยการเอาเทคโนโลยีเป็นตัวตั้ง เช่น การหาถังขยะ ใช้รถจัดเก็บ สร้างหลุมฝังกลบ หรือเตาเผา ขยะเกิดจากคน ก็ต้องแก้ปัญหาจากคน และตั้งเริ่มเดี๋ยวนี้ ถ้าไม่อยากให้บ้านเรามีภูเขาขยะมากมายเช่นนี้"ดร.ไพบูลย์กล่าวและว่า

จากการที่ได้ศึกษาดูงานมากว่า 10 ปี เห็นว่าการที่บ้านเราแก้ปัญหาขยะไม่ได้เพราะ ไม่รู้จักขยะ เราจึงต้องทำความรู้จักขยะก่อน ขยะมี 3 ประเภท คือ 1.ขยะที่ใช้ไม่ได้ 2.ขยะเป็นพิษ และ3. ขยะติดเชื้อ เมื่อทุกคนรู้จักขยะแล้ว ก็สามารถแยกขยะได้ ปริมาณขยะที่ต้องนำมาทิ้งในถังก็จะน้อยลง

"ถุงพลาสติกกว่าจะสลายใช้เวลา 450 ปี กล่องโฟม ใช้เวลา 10,000 ปี ถ้านำไปถุงพลาสติกและกล่องโฟมไปเผาก็จะเป็นสารก่อมะเร็งชั้นดี ดังนั้นเราควรล้างแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกระดาษ ขวด ก็ขายได้ สำหรับเศษอาหารสามารถฝังกลบไว้ในดินใกล้ๆ บ้านจะกลายเป็นปุ๋ย ส่วนบ้านในเมืองที่ไม่มีดิน ขอแนะนำให้ใส่ไว้ในกระถางปลูกต้นไม้ หรือดอกไม้ ส่วนขยะพิษ ให้รวบรวมแล้วนำมาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ อบต. เทศบาล นำไปทิ้งอย่างถูกวิธี"ดร.ไพบูลย์กล่าว

"ที่ผ่านมามีชุมชนที่ได้ต่อสู้กับขยะจนประสบผลสำเร็จ ทำให้ถังขยะหายไป ชุมชนก็สะอาดขึ้น จำนวนขยะและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บก็ลดลงตามไปด้วย ผมขอยืนยันว่า ขยะจัดการไม่ยาก สิ่งที่ยากคือการที่ทุกคนไม่ลงมือทำ ผมไม่อยากให้ทุกคนท้อแท้ ค่อยๆ ทำไป ทุกคนทำได้ โดยเฉพาะชาวท่าข้าม ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ถ้าทำสำเร็จ ท่าข้ามจะเป็นตำบลแรกในภาคใต้ที่ไร้ถังขยะ และท่าข้ามก็จะเป็นตำบลที่น่าอยู่ไปยาวนาน"ดร.ไพบูลย์กล่าว

ด้านนายอับดนหร้อซักฮ์ จันทการักษ์ ประธานโครงการมหัศจรรย์จิ๋ว สร้างบ้านในฝัน ชุมชนปลอดขยะ กล่าวว่า ได้เริ่มคัดแยกขยะมาตั้งแต่ปี 2549 โดยเริ่มจากขยะในครัวเรือนตัวเองก่อน และขณะนี้ได้ขยายความรู้ออกไปสู่ครัวเรือนอื่นๆ ด้วย

"ตอนแรกที่เริ่มทำ ก็มีคนหาว่าผมบ้า ไม่มีงานทำหรืออย่างไร จึงมาเก็บขยะตามถนน ผมก็ไม่สนใจ ยังทำโครงการต่อไป  เพราะถ้าหยุด ขยะก็จะกลับมาอีก ทุกวันนี้ผมเน้นการสร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  และผมก็ทำตัวให้เป็นแบบอย่างกับทุกคน ผมว่าจะประสบความสำเร็จ มากกว่าก็ไปพูด หรือไปบอกให้เขาทำ"นายอับดนหร้อซักฮ์กล่าว
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 10 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4695140 person(s) and 21501407 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).