หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
รายงานพิเศษ : หน้าหลัก.
“อบต.ปลักหนู” เดินหน้าด้านการศึกษา หลังคว้า2รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
โดย thaisouth team เมื่อ 10 ต.ค. 2548 18:22 น. ( ip )
click to view full image : anansak.jpg , 39,550 bytes , 227x294 pixel
เปิดทิศทางการพัฒนาตำบลปลักหนู หลังคว้า 2 รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น พร้อมเดินหน้าด้านการศึกษา ตั้งเป้าเปิดระดับประถม ในปี 2550-2551 “นายกฯอนันตศักดิ์”เผยพอใจผลงานปี’48 กว่า 80% เนื่องจากได้ผลักดันโครงการด้านต่างๆที่แถลงไว้ไปแล้วเกือบ 100%

นายอนันตศักดิ์ ไชยแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู กล่าวว่า อบต.ปลักหนู เป็น อบต.ขนาดเล็ก รายได้ไม่มาก จึงต้องพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอีกส่วนเป็นเงินจากการจัดเก็บภาษี อาทิ ภาษีสุรา ภาษีธุรกิจ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งรัฐจัดเก็บให้ ในปี 2549 ประมาณการไว้ 5 .4 ล้านบาท รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีก 2 ล้านบาท เป็น 7 ล้านบาท ตั้งเป็นรายจ่ายประจำเกือบ 5 ล้าน เหลืองบพัฒนาประมาณ 2.4 ล้านบาทเท่านั้น

การพัฒนาที่ผ่านมา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อบต.ได้จัดทำครอบคลุมทุกหมู่บ้านอยู่แล้ว และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปีด้วย แต่ที่เน้นเป็นพิเศษ คือด้านการศึกษา ซึ่งก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.ปลักหนู คว้ามาได้ถึง 2 รางวัลในปี 2548 คือรางวัลศูนย์เด็กเล็กต้นแบบดีเด่นของจังหวัดสงขลา จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับเงินรางวัล 8.2 แสนบาท และรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น จากกรมอนามัยและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับเงินรางวัลที่ได้มานั้น เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ระบุวัตถุประสงค์โดยต้องนำไปซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการสอน 2 แสนบาท ซื้อวัสดุของเด็กเล่น 2 แสนบาท จัดทำโครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ฯ 4 แสนบาท และซื้อวัสดุสำนักงาน 2 หมื่นบาท

“ในปีงบ 2549 ผมตั้งใจว่าในเมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราได้เป็นต้นแบบแล้ว ก็จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของท้องถิ่นอื่นต่อไป ในปี 2549 เด็กที่มาเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กฯ จะได้รับชุดนักเรียน หนังสือ ที่รองนอน ฟรี โดย อบต.ได้ตั้งงบอุดหนุนไว้แล้ว ที่สำคัญ อบต.จะพัฒนาเด็กนักเรียนของศูนย์เด็กเล็กฯของเราให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และในปีงบประมาณ 2550-2551 อบต.ตั้งเป้าว่าจะเปิดชั้นประถมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะหากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 35% ตามข้อบัญญัติการกระจายอำนาจ อบต.ปลักหนูน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมโดยได้ประชุมกับ ผอ.โรงเรียน ในเขต อบต.ปลักหนูแล้ว ส่วนใหญ่ก็เห็นดีด้วย”นายก อบต.ปลักหนูกล่าว

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา อบต.ได้ให้เงินเดือนละ 500 บาทสำหรับคนพิการทั้งหมด 16 คนและในปี 2549 ตั้งไว้งบเพื่อคนชรา และผู้พิการไว้ 1.2 แสนบาท ส่วนทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ที่ตนได้แถลงต่อสภาไว้ ได้ให้ผ่านหมู่บ้านๆ ละ 50,000 บาท รวม 7 หมู่บ้านเป็นเงิน 350,000 บาท โดยให้คณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้พิจารณา เพื่อให้เกิดเป็นธรรมกับเด็กทุกคน

ส่วนด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากพื้นที่ตำบลปลักหนูเป็นพื้นที่สองวัฒนธรรม มีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ซึ่ง อบต.ได้ให้ความสำคัญต่อทั้งสองวัฒนธรรม โดยเมื่อถึงวันสำคัญ หรืองานประเพณีของแต่ละศาสนา อบต.จะให้การสนับสนุนเสมอมา อาทิ วันลากพระ วันออกพรรษา จัดซื้ออาสนะและเทียนพรรษาถวายวัด และยังสืบสานศิลปะพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นมโนราห์ลงครู ปันจะสีรัต ลิเกรองเง็ง โดย อบต.ได้ตั้งงบซื้อเครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายของมโนราห์ไว้ 80,000 บาท เพื่อให้เด็กได้มาสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาวใต้ไม่ให้สูญหายไป

สำหรับนโยบายด้านการบริการประชาชน นายอนันตศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ อบต.ได้ปรับปรุงสำนักงานใหม่ และมีปลัด อบต.คนใหม่ มาทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการจาก อบต.ได้รับความพอใจสูงสุด และ อบต.ต้องช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ เรื่องให้เป็นผลสำเร็จ

“แม้ อบต.จะมีปัญหางบประมาณน้อย แต่ผมพยายามขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ตำบลปลักหนูได้รับการพัฒนาในทุกด้าน โดยที่ผ่านมาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เราได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.สงขลา ภายใต้การนำของนายนวพล บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้สนับสนับงบประมาณปี 2548 เป็นเงิน 7 ล้านบาทเพื่อทำถนนลาดยางผ่านหน้าสำนักงาน อบต.ปลักหนู และปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์จากตลาดนาทวีถึงปลักหนูเป็นเงิน 5 ล้านบาท และได้งบเพิ่มเติมมาสร้างถนนอีก 1 สาย คือ สายบ้านพลี ปลักหนู 3,000 กว่าเมตร ผมในฐานะผู้บริหาร อบต.ปลักหนู ขอขอบคุณ อบจ.สงขลา ด้วย บางโครงการที่ อบต.จัดทำเกินกำลังที่ อบต.จะทำได้ เราจึงต้องร่วมกับผู้นำชุมชนช่วยกันผลักดัน ติดต่อประสานให้หน่วยงานอื่นมาช่วยเหลือ โครงการใหญ่ๆ จึงจะสำเร็จได้”

ที่ผ่านมาในปี 2548 ตนได้ประเมินผลการทำงานของ อบต.แล้ว พอใจกว่า 80% เพราะโครงการที่ได้ประกาศไว้ได้ผลักดันไปเกือบ 100% แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกองทุนเพื่อการกู้ยืมทางการศึกษา เงินช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ลานดนตรี ลานวัฒนธรรม นโยบายด้านสังคมตนทำครบถ้วนตั้งแต่เข้าบริหารในปีแรก ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานก็ได้ทำตามที่แถลงนโยบายต่อสภาไว้เรียบร้อย  การทำงานของตนก็อาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมา 3 สมัยในเส้นทางการเมือง โดยบริหารงานแบบกระจายอำนาจ มีรองนายก อบต.ร่วมทำงาน รับผิดชอบในแต่ละด้านตามความเหมาะสม

“การทำงานที่ผ่านมา มีบางเรื่องที่อบต.กับประชาชนยังไม่เข้าใจกันทำให้ผมท้อใจบ้าง แต่เมื่ออาสาเข้ามาก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่ จะพยายามชี้แจงผ่านสื่อที่ อบต.จัดทำขึ้นถึงภารกิจ ปัญหา การทำงานต่างๆ ของ อบต. โดยจะทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกันดี ผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะแก้ไขได้ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง ผมเองมองภาพอนาคตของตำบลปลักหนูไว้คือ ผู้คนทั้งสองวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม”นายอนันตศักดิ์กล่าวและฝากถึงชาวปลักหนูว่า

อยากให้ทุกคนคิดว่า อบต. เป็นของชาวบ้านไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง อบต.พร้อมจะช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มกำลัง หากมีปัญหาก็เข้ามาปรึกษาหารือกัน มาขอรับบริการ มาใช้อินเตอร์เนท หรือจะขอยืมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เต้นท์ ก้ได้ หากความต้องการของชาวบ้านเกินกำลังที่ อบต.จะแก้ปัญหาได้ ก็จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นมาช่วยเหลือ ตนมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้หวังอะไรมาก เพียงแค่งานที่ทำไปมีประโยชน์และชาวบ้านพึงพอใจก็พอแล้ว เพราะประโยชน์ของชาวบ้านคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเราทุกคน
Comment #1
คนบ้านเดียวกัน
Guest
Posted : 13-10-2548 21:35:33 ip : 203...76

ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด  และหวังว่าจะพัฒนาให้ดีต่อไปเรื่อย ๆ
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 12 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649689 person(s) and 21143445 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).