หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
รายงานพิเศษ : หน้าหลัก.
“เกลื่อม สุวรรณ์รัตน์” ผู้สืบทอด“โนราโรงครู”สู่ชนรุ่นหลัง
โดย thaisouth team เมื่อ 7 พ.ย. 2548 21:35 น. ( ip )
click to view full image : nora1.jpg , 40,162 bytes , 227x159 pixel
“โนราโรงครู” เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญในวงการโนราเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นพิธีกรรมเพื่อเชิญครูหรือบรรพบุรุษของโนรามายังโรงพิธี เพื่อรับการเซ่นไหว้ เพื่อรับของแก้บน และเพื่อครอบเทริดหรือผูกผ้าแก่ผู้แสดงโนรารุ่นใหม่ ด้วยเหตุที่ต้องทำการเชิญครูมาเข้าทรง (หรือมา “ลง”) ยังโรงพิธี จึงเรียกพิธีกรรมนี้อีกชื่อหนึ่ง คือ “โนราลงครู”

ปัจจุบันโนราโรงครู เหลืออยู่ไม่กี่คณะ ซึ่งในอำเภอนาทวี มีเพียง 3 คณะเท่านั้นที่ยังคงรับงานอยู่ โดยหนึ่งในนั้นมีคณะของมโนราห์เกลื่อม สุวรรณ์รัตน์ ซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของชาวปลักหนูรวมอยู่ด้วย คณะของมโนราห์เกลื้อมนอกจากจะรับงานแสดงแล้ว ยังฝึกหัดลูกหลานของชาวปลักหนูรำมโนราห์เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ไม้ให้สูญหายไป

“ตอนนี้ลูกสาวของลุงเป็นผู้ฝึกหัดเด็กๆ และผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่สนใจรำมโนราห์ ประมาณ 30-40 คน แม้ลุงจะตายไปก็ยังดีใจที่มีผู้รับสืบทอด”โนราเกลื่อมเล่าด้วยแววตาที่เปี่ยมสุข แม้วัย 70 ปี จะทำให้เรี่ยวแรงถดถอยลงไปมากแล้วก็ตาม  

โดยปกติการร่ายรำมโนราห์หากจัดขึ้นเพื่อการชมในฐานะมหรสพก็เรียกว่า “โนรารำ” ถ้าคณะโนราเดินทางไปแสดงต่างถิ่นในลักษณะแสดงเร่ไปเรื่อยๆ เรียกว่า “โนราเดินโรง” และถ้าให้โนราตั้งแต่ 2 คณะแสดงประชันแข่งขันกันก็เรียกว่า “โนราโรงแข่ง”

ส่วน“ครู” ตามความหมายของโนรามีสองความหมาย ประการแรกหมายถึง ผู้สอนวิชาการร้องรำโนราแก่ตนเอง หรือแก่บรรพบุรุษของตน ความหมายที่สอง หมายถึงบรรพบุรุษหรือผู้ให้กำเนิดโนรา เช่นขุนศรีศรัทธา นางนวลทองสำลี และแม่ศรีมาลา บรรพบุรุษตามความหมายนี้ยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตายายโนรา”

สำหรับครูที่ฝึกสอนมโนราห์เกลื่อมจนทำให้มีชื่อเสียงอยู่ถึงทุกวันนี้คือ “ครูเอี่ยม จันทรัตน์” หลังจากครูเอี่ยมเสียชีวิตลง โนราเกลื่อมก็รับแสดงสืบทอดมา จนเมื่ออายุครบบวชก็สามารถตัดเหมย (ตัดจุก) และทำพิธีกรรมต่างๆได้

โดยวัตถุประสงค์ในการแสดงโนราโรงครูมี 3 ประการ คือ
1. เพื่อไหว้ครู หรือ ไหว้ตายายโนรา ด้วยเหตุที่ศิลปินต้องมีครู ดังนั้นผู้แสดงโนราหรือเทือกเถาเหล่ากอของโนราจึงต้องยึดถือเป็นธรรมเนียมจะต้องมีการไหว้ครูเหมือนศิลปินอื่น ๆ และแสดงกตเวทิตาคุณต่อครูของตน การไหว้ครูและแสดงกตเวทิตาคุณของโนราทำโดยการรำโรงครูนี้เอง

2. เพื่อแก้บน โนราโดยทั่วไปจะถือว่าครูโนราของตนที่ล่วงลับไปแล้วเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นเมื่อมีเหตุเพทภัยเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว หรือญาติมิตร ก็มักจะบนบานศาลกล่าวต่อบรรพชนเหล่านั้นให้มาช่วยขจัดปัดเป่าเหตุเพทภัยนั้น หรือบางครั้งบนบานศาลกล่าวขอให้ตนประสบโชคดี ซึ่งเมื่อสมประสงค์แล้วก็ต้องทำการแก้บนให้ลุล่วงไป ทางออกของโนราในกรณีนี้ก็คือการรำโนราโรงครู

3.เพื่อครอบเทริด ธรรมเนียมนิยมอย่างหนึ่งของศิลปินไทย คือการครอบมือแก่ศิลปินใหม่ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอันเป็นมิ่งมงคลยิ่งของชีวิตศิลปิน ซึ่งโนราก็หนีไม่พ้นธรรมเนียมนิยมนี้ แต่เรียกว่า " พิธีครอบเทริด " หรือ “พิธีผูกผ้าใหญ่” หรือ “พิธีแต่งพอก” หากพิธีนี้จัดขึ้นเมื่อใดก็ตาม จำเป็นต้องมีการรำโนราโรงครูทุกครั้ง

“คณะของลุงส่วนใหญ่ถูกว่าจ้างให้ไปแสดงเพื่อแก้บน  เพราะลุงสามารถทำพิธีกรรมที่ถูกต้องได้ ซึ่งชาวบ้านนิยมบนบาทกับครูหมอ ประกอบด้วย ตาหมอเทพ พรานบุญ ขุดนิด หรือขุนเสน่ห์ และตาอินแก้ว ซึ่งมโนราลงครูต้องรู้พิธีกรรมการเชื้อเชิญครูลงมา ต้องสามารถรู้ได้ว่าครูลงมาแล้ว ถ้าไม่รู้อาจมีสิ่งชั่วร้ายแฝงมาทำให้เกิดอันตรายได้ เมื่อลุงทำพิธีแล้วได้ผล คนหายจากอาการป่วยไข้ ลุงก็ภาคภูมิใจ”โนราเกลื่อมเล่าและย้อนอดีตที่เข้ามารำมโนราห์ว่า

ตอนเด็กๆ เห็นคนอื่นรำมโนราห์ ก็รู้สึกเพลิดเพลิน จึงเข้าไปฝึกหัดพร้อมเพื่อนๆ หลายคน จนในที่สุดก็เหลือลุงเพียงคนเดียวที่หัดจนจบ ไม่ทิ้งไปเสียครึ่งๆ กลางๆ ปัจจุบันลูกศิษย์ของลุงมีมากมายนับไม่ถ้วน แต่พอไปเรียนหนังสือในเมืองก็หายไปกันหมด ตอนนี้ก็ฝึกเด็กรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมา คณะของลุงมี 20 กว่าชีวิต ทั้งผู้แสดงรำ ทั้งนักดนตรี มโนราห์สมัยนี้แสดงการรำเพื่อความบันเทิง แต่ทำพิธีโรงครูไม่ได้ ในปีหนึ่งลุงจะมีงานกว่า 10 ครั้ง โดยมโนราห์นิยมแสดงในเดือน 6, 7, 9 จะไม่นิยมแสดงในเดือน 8 และวันพระ ลุงอยากให้คนรุ่นหลังช่วยกันอนุรักษ์โนราลงครูไว้ ไม่ให้สูญหายไปจากภาคใต้ของเรา
Comment #1
ลูกหลานบ้านโคกแค
Guest
Posted : 22-8-2551 23:12:23 ip : 222...116

ขอเป็นกำลังใจให้ลุงเกลือมและลูกศิษย์ให้ทำนุบำรุงและอนุรักษ์ให้พีธีกรรมแต่ดั้งเดิมของชนคนบ้านเราไม่ให้สูญหายไปไหนครับ...
และฝากถึงชนรุ่นหลังอย่าปล่อยให้วัฒนธรรมต่างดินแดนมาครอบงำจิตใจได้เรียนรู้เพื่อเข้าใจกับมันพอแต่อย่าได้งมงายความเชื่อเรื่องของบรรพบุรุษเราหาใช่สิ่งงมงายแต่คือกุศโลบายแต่กระแสค่านิยมตะวันตกในเรื่องวัตถุและมองแคลนด้านจิตใจนั้นต่างหากคืองมงาย....
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 11 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649688 person(s) and 21143443 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).