หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
News home.


คอลัมน์ข่าว

ข่าวเลือกตั้ง [140]
ทั่วไป [444]
ศิลปวัฒนธรรม [21]
ชายแดนใต้ [122]
รัฐกิจ [10]
อาชญากรรม [102]
ข่าวการเมือง [220]
ท่องเที่ยว [94]
เศรษฐกิจ [85]
การศึกษา [74]
ข่าวแหล่งงาน [348]
สิ่งแวดล้อม [136]
กีฬา [8]
ประชาสังคม [26]
รายงานพิเศษ [65]
รายงานพิเศษ : หน้าหลัก.
ฆ่ายกครัว‘บองอ’ภาพสะท้อน ‘อาณาจักรแห่งความกลัว’ ยุทธศาสตร์คุมพื้นที่สีแดง
โดย thaisouth team เมื่อ 16 พ.ย. 2548 22:10 น. ( ip )
การบุกเข้าไปกราดยิงคนภายในบ้านของนายลูเด็ง อาแวบือซา อายุ 42 ชาวบ้านกะทอง ม.5 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จนทำให้คนภายในบ้านรวม 9 คน เสียชีวิตทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นชาย 2 คน หญิง 6 คน และเด็กทารกเพศชาย อายุแค่ 8 เดือนอีก 1 คน
     
      เป็นปฏิบัติการอย่างโหดเหี้ยม ซึ่งยังไม่ทราบตัวคนร้าย ในขณะที่ฝ่ายรัฐโดยกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ยืนยันว่าเป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบ
     
      “เป็นแผนของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างที่เคยปฏิบัติมา เพื่อต้องการสร้างสถานการณ์ไปในระดับต่างๆ เพราะที่ผ่านมาการปฏิบัติการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหา และสามารถโต้ตอบผู้ต้องหาได้หลายเหตุการณ์” เป็นคำยืนยันจาก พล.ท.ขวัญชาติ กล้าหาญ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผอ.สสส.จชต.
     
      คำถามคือ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ มีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการก่อเหตุสะเทือนขวัญ โหดเหี้ยมเช่นนี้ ?
     
      พิจารณาคำให้สัมภาษณ์ของแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งระบุว่า “การปฏิบัติการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหา และสามารถโต้ตอบผู้ต้องหาได้หลายเหตุการณ์” เป็นจุดที่น่าสนใจยิ่ง เพราะการคลี่คลายปมเงื่อนการก่อเหตุ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ในการรวบรวมพยานหลักฐาน กระทั่งนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด
     
      อีกทั้งเอกสารข่าวแถลงการณ์ของ กอ.สสส.จชต.ที่ผ่านมา ระบุอย่างภูมิใจยิ่งว่า การใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถชักจูงให้ผู้หลงผิด เข้ามาร่วมเสริมสร้างสันติสุขเป็นจำนวนมากขึ้นตามลำดับ
     
      “กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีความถดถอย และท้อแท้ในการปฏิบัติการ เกรงว่า ฝ่ายตนจะเสียเปรียบมากยิ่งขึ้น จึงได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญ” นี่คือ ข้อความที่ระบุในข่าวแถลงการณ์ของ กอ.สสส.จชต. ที่ พ.อ.สมควร แสงภัทรเนตร รองผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.สสส.จชต. ลงนามรับรอง
     
      การก่อเหตุเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เป็นปมเงื่อนให้เรื่องสะเทือนขวัญนี้จริงหรือไม่?      
      อำเภอระแงะ เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งถูกจับตาว่า มีหลายหมู่บ้านในพื้นที่ ซึ่งขบวนการก่อความไม่สงบเข้ายึดกุมพื้นที่ และจัดตั้งมวลชนในหมู่บ้านเป็นแนวร่วมไปเกือบทั้งหมดแล้ว
     
      ข้อมูลของหน่วยงานด้านความมั่นคง ระบุว่า กลุ่ม BRN Co-ordinate ซึ่งถูกกล่าวหาว่า อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ มีการจัดตั้งองค์กรปกครองในหมู่บ้านเหล่านี้ ในรูปแบบสภาการเมือง และกองกำลังปฏิบัติการในหมู่บ้าน มีการจัดตั้งสายบังคับบัญชาที่เรียกว่า สภาหมู่บ้าน หรือ POLDAK ย่อมาจาก Politik Dalam Kampong โดยเริ่มจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อต้นปี 2545 เนื่องจากมีแนวร่วม และเครือญาติของกลุ่ม BRN อยู่เป็นจำนวนมาก
     
      วัตถุประสงค์การจัดตั้ง คือ การสร้างมวลชน แนวร่วม วางแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ วางระบบการปกครองใหม่ และปลูกฝังแนวคิดแก่ชาวบ้าน
     
      ในแต่ละหมู่บ้านจะมีสมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบจำนวนหนึ่ง ฝ่ายรัฐเรียกว่า เป็นบุคคลสีดำ ส่วนแนวร่วมที่ถูกชี้นำให้เข้าร่วมกิจกรรมจะเรียกว่า บุคคลสีเทา
     
      การปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "เปอมูดอ(Permuda) หรือ กลุ่มเยาวชนกู้ชาติปัตตานี " มีการจัดตั้งผู้ปฎิบัติการในระดับตำบล-หมู่บ้านอย่างชัดเจน ซึ่งในแต่ละเขตมีผู้รับผิดชอบเรียกว่า "ผู้ว่าเขต" มีหน้าที่สั่งการการปฏิบัติอย่างเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่มีการก้าวก่ายในการปฏิบัติงานของแต่ละเขตพื้นที่
     
      สำหรับพื้นที่ ต.บองอ อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ นายปะตอยา กานูวะ หรืออุสตาสยา รับผิดชอบในพื้นที่ อ.ระแงะ ใน ต.เฉลิม ต.บองอ ต.ตันหยงมัส
     
      อดีตผู้นำในหมู่บ้านที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นหมู่บ้านสีแดงแห่งหนึ่ง บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเขาให้ฟังว่า “คิดว่าราว 80% ในหมู่บ้านไปเป็นพวกเขาหมดแล้ว พวกเขาประกาศว่าหากใครเข้าร่วมด้วยจะคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ แต่ถ้าปฏิเสธการเข้าร่วมก็จะไม่ได้รับการคุ้มครอง มีบางคนที่ปฏิเสธพวกเขา สวนยางถูกทำลายเรียบเลย”
     
      ด้วยแรงกดดันลักษณะนี้ ทำให้หลายคนต้องผันตัวเองเป็นแนวร่วมไปโดยปริยาย แม้ว่าเริ่มแรกจะไม่เห็นด้วยกับ “การเคลื่อนไหว”ของกลุ่มฯ อยู่ก็ตาม
     
      เขาบอกเล่าภาพกลไกการจัดตั้งของหมู่บ้านนี้ ว่า ผู้ที่เป็นแกนจะดึงมวลชนใหม่เข้ามาในกลุ่ม ผ่านวิธีการจัดตั้งทั้งเปิดเผยและปิดลับ เมื่อเป็นสมาชิกใหม่แล้ว จะต้องรับผิดชอบหาสมาชิกมาเพิ่มอีกรายละ 5 คน งบประมาณดำเนินการต่างๆ สามารถมาเบิกได้ที่แกนนำของหมู่บ้าน
     
      ขณะเดียวกัน ยังมีหลักเกณฑ์ในการตัดตอนชั้นความลับโดยกำหนดให้สมาชิกจะรู้จักกับสมาชิกคนอื่นๆ ได้เพียง “จัดตั้ง” และ “ผู้ที่ตนเองจัดตั้ง” เท่านั้น โดยจะตัดตอนไม่ให้รู้จักกับสมาชิกในระดับเดียวกัน
     
      “ส่วนการก่อเหตุร้ายในแต่ละพื้นที่ เขาจะให้สมาชิกกลุ่มที่อยู่นอกพื้นที่เข้ามาทำงาน สมาชิกในหมู่บ้านจะไม่ทำกันเอง”      
      ปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นที่มาของความกลัว ภาวะที่ทุกคนต่างรู้สึกว่าตนเองห่างไร้จากความคุ้มครอง ก็ยิ่งต้องยอมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว ยิ่งภายหลังมาตรการกดดันให้ผู้ที่เป็นแนวร่วมออกมารายงานตัวกับทางราชการ ชาวบ้านยิ่งไม่มีทางออก
     
      “ชาวบ้านที่ไปรายงานตัว หรือถูกเรียกตัวไปสอบ เมื่อกลับมาถึงบ้านจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษจากกลุ่มขบวนการว่าจะไปบอกข้อมูลให้ทางการรู้หรือไม่ มีทั้งแรงกดดันและการข่มขู่ ไปรายงานตัวกลับมาบ้านก็ตายเหมือนกัน”
     
      เขาบอกว่า เจ้าหน้าที่ไม่เคยถามถึงสถานการณ์ในหมู่บ้านเลย แม้ว่าจะมีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านกันบ่อยครั้ง นอกจากนี้ การเข้าถึงหมู่บ้านของเจ้าหน้าที่ทหารก็เพียงการลาดตระเวนผ่านไปมา ไม่สามารถสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนได้จริง
     
      การสร้างสภาวะที่เรียกว่า “อาณาจักรแห่งความกลัว” ยังเป็นยุทธวิธีที่กลุ่มเลือกใช้ เพื่อกดดันให้ชาวบ้านเข้ามาเป็นแนวร่วมด้วยความจำยอม
     
      หากสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านกะทอง มีสาเหตุมาจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจริง ดังที่ฝ่ายรัฐตั้งสมมติฐานไว้ ก็แสดงว่า ขบวนการก่อความไม่สงบ ได้ผูกปมเงื่อนใหม่ให้ฝ่ายรัฐตามแก้กันอีกปมหนึ่ง !!


-------------------------------------

ศูนย์ข่าวอิศรา

 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 10 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4649689 person(s) and 21143465 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).