หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
คู่มือท่องเที่ยว
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฏร์ธานี
เที่ยวทั่วไทย-ไปทั่วโลก
User Online
0/14 user(s)
21501362 hit(s)
since Jun 01,04
เทศบาลตำบลปริก
องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
เทศบาลตำบลนาประดู่
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
W e l c o m e    t o    w w w . t h a i s o u t h t o d a y . c o m . . . . .
เที่ยวสวนประวัติศาสตร์ป๋าเปรม
โดย thaisouth team เมื่อ 9 พ.ค. 2554 11:38 น. ( ip )
สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ที่ชาวสงขลาและผู้มีจิตศรัทธาในคุณความดี ความเสียสละของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ร่วมมือกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ โดยสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ปัจจุบันปรับปรุงเป็นหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณเป็น สวนสาธารณะ แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ค่ายพักแรม(Camping) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา

โดยนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยทีมงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของผู้มีจิตศรัทธาในการก่อสร้าง
ต่อมา มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้ามาเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา จนถึงปัจจุบัน สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับการพัฒนา มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ เปิดบริการต่อสาธารณชน ในปี พ.ศ. 2552 และมีเป้าหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ โดยเชื่อมโยงกับสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดสงขลา

สภาพ ปัจจุบัน สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีพื้นที่ 140 ไร่ ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานติณสูลานนท์ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาแบ่งพื้นที่ตามรูปแบบของการใช้ประโยชน์ เป็น 3 ส่วน ด้วยกัน คือ


บริเวณที่ 1 (Zone 1) ประกอบด้วย หอประวัติพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รูปเหมือน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และบ้านพธำมะรงค์ (จำลอง) เพื่อเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษบริเวณที่ 2 (Zone 2) ประกอบด้วย สวนสาธารณะ ประติมากรรมกลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์ สวนตาลโตนด แหล่งน้ำกลางสวน เวทีเปิด อัฒจันทร์ธรรมชาติ ลานวัฒนธรรมกลางแจ้ง ศูนย์จำหน่ายเครื่องดื่ม อาคารบริการท่าเทียบเรือ และศูนย์บริการท่องเที่ยวทางน้ำ

บริเวณที่ 3 (Zone 3) ประกอบด้วย ศูนย์บริการการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติชีวภาพป่าชายเลน (walk way) ความยาว 800 เมตร มีศาลานิทรรศการ 4 ศาลา เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน มีลานพักแรม (Camping) สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตลอดจนศูนย์ฝึกอบรม (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11) อาคารบ้านพักพนักงาน และ เรือนเพาะชำสำหรับสวนประวัติศาสตร์ป๋าเปรม เปิดใ้ห้บริการทุกวัน ในเวลา 06.00-20.00 น.
ความหมายของประติมากรรมในสวนประวัติศาสตร์
ประติมากรรมหยดน้ำ  ความหมาย ดังหยดน้ำที่สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับทุกๆคน เพราะเมื่อคนทำความดีก็จะเกิดความ ปิติยินดี  จึงสร้างประติมากรรมของรูปหยดน้ำและรูปดอกบัวประสานกันอยู่ในรูปทรงประธานติดตั้งอยู่บนฐานเพชรที่ส่งเสริมให้ดอกบัวตูมแรกแย้มบานต่อไป และประกอบข้อความว่า "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" พร้อมกับลายเซ็นของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อยู่ในส่วนกลางของรูปหยดน้ำ
ประติมากรรมการหว่านเมล็ดพันธุ์ ความหมาย การหว่านเมล็ดพันธ์แห่งความซื่อสัตย์และความจงรักภัคดี ลงสู่แผ่นดิน เพื่อให้มีการแตกหน่อ หยั่งรากอย่างมั่นคงเป็นผลให้แตก กิ่ง ใบ งอกงาม เจริญเติบโตอยู่ในแผ่นดินและคงอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนตลอดไป
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 14 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4695131 person(s) and 21501362 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).