ล่องแก่ง สัมผัสธรรมชาติ "น้ำตกโตนหินลาด"
ท่องเที่ยว >> แหล่งท่องเที่ยว (สารคดี)
น้ำตกโตนหินลาด อยู่ที่บ้านโหล๊ะจังกระ จ.พัทลุง เดินทางออกจากหาดใหญ่ใช้ถนนเพชรเกษมระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร ถึงแยกแม่ขรีเลี้่ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงสี่แยกตลาดแม่ขรีเลี้ยวขวาผ่านที่ว่าการอำเภอตะโหมดตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านโคกทรายเลี้ยวขวาผ่านสำนักงานเทศบาลแม่ขรี โรงเรียนด่านโลด บ้านควนอินนอโม บ้านทุ่งเหรียง ถึงสี่แยกโล๊ะจังกระตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงบ่อน้ำร้อนเลี้ยวขวาถนนดินประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะถึงโตนหินลาดล่องแก่ง สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำตกโตนหินลาดที่สวยงาม

ที่นี่มีกิจกรรมขี่ช้างชมป่า..ค่ายนันทนาการ ฐานผจญภัย 10 ฐาน ชมหมู่บ้านซาไกและพรรณไม้ป่า ล่องแก่งน้ำตกโตนหินลาด

ติดต่อ : สอบถามข้อมูลเดินทางได้ที่ ททท. สำนักงานหาดใหญ่ 074 243747


ภาพ : ศิริจิต สุธีรศักดิ์

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2553 13:03:54 น.