มาเที่ยว "วัดเขารูปช้าง" กันเถอะ
ท่องเที่ยว >> แหล่งท่องเที่ยว (สารคดี)

สุดเขตแดนไทยที่เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย คือที่ตั้งของวัดเขารูปช้าง วัดไทยที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาทำบุญ และท่องเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสายวัดเขารูปช้างสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 บนเนื้อที่ 33 ไร่ อยู่ในเขตตำบลปาดังเบชาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เจ้าอาวาส เหมงซาน เดิมชื่อ เฉิน จวง เจิ้น เป็นชาวกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่ออายุ 38 ปี ได้บวชเรียนศาสนาพุทธนิกายมหายาน เป็นศิษย์ของพระอาจารย์ นาม ฮุ่ย เฮงที่มาของชื่อวัดเขารูปช้าง คือ เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายช้างหันหน้าไปทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งที่มีความเป็นสิริมงคล เหมาะที่จะเผยแผ่พุทธศาสนายิ่งนัก

 
แรกเริ่มเดิมที่วัดเขารูปช้างแห่งนี้มีเพียงกระท่อม 1 หลัง และถ้ำน้อย-ใหญ่ ต่อมาเจ้าอาวาสได้ปรับปรุงและปฎิสังขรณ์เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน

หากใครมาถึงวัดเขารูปช้าง ต้องผ่านประตูวัดที่มีช้าง 2 ตัว และ 1 ลูกช้าง ตั้งตระหง่านรอต้อนรับอยู่ด้านหน้า จากนั้นผ่านสะพานพระยานาค เพื่อเดินเข้าไปบริเวณปากถ้ำ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาด 50 ฟุต ภายในมีพื้นที่กว้างขวางเพดานสูงอากาศถ่ายเทดี เดินอ้อมพระพุทธรูปเพื่อไปห้องโถงใหญ่  มีถ้ำน้อย-ใหญ่ ที่มีหินงอกหินย้อย เปรียบเป็นกุ้ยหลินน้อย สะพานดอกบัว ถ้ำเสียงสันสกฤต และถ้ำที่พระอาจารย์นั่งสมาธิ เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะที่จะนั่งสมาธิ

จากนั้นเดินลัดเลาะออกมา จะถึงห้องโถงใหญ่ที่ประดิษฐานพระโพธิ์สัตว์กวนอิม มีลมพัดเย็นสบาย นั่งเล่นแล้วไม่รู้สึกเบื่อ ถ้าหากมองจากจุดนี้ จะเห็นวิหารเจดีย์หมื่นองค์

วิหารพระพุทธเจดีย์หมื่นองค์หลังนี้ใชัระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี งบประมาณ 120 ล้านบาท ขณะที่เจ้าอาวาสอายุครบ 80 ปี ( เมื่อปี พ.ศ. 2547 ) โดยได้รับเงินบริจาคพุทธศาสนิกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

วิหารเจดีย์หมื่นองค์แบ่งเป็น 3 ชั้น ภายในบริเวณชั้นที่ 1 มีเสาสูง  9  เมตร แกะสลักลายมังกร จำนวน 32 ต้น ซึ่งหมายถึง ความมั่งคั่ง ตรงกลางมีพระพุทธรูปขนาด  7 เมตร ประดิษฐาน พร้อมด้วยพระโพธิสัตว์กวนอิมด้านขวา พระตี้จั้งหวังตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ บนเพดานมีกลุ่มเฆมและดวงดาวส่องแสงเจิดจ้า ฝาผนังแกะสลักชีวประวัติหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมนาสัมพุทธเจ้า


ส่วนชั้น 2 เป็นชั้นปฏิบัติธรรม และชั้น 3 มีพระพุทธรูปพระยืนจีหลิวชุน พระจีน่าหังโมนี๋ พระเนียเยี๋ย พระสังกัจจายน์ และองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่ซึ่งบริเวณชั้น 3 นี้มีเจดีย์เก้าทิศสูง  59 เมตร นับจากพื้นมีพระพุทธรูปแกะสลัก 7 องค์ อยู่ข้างหน้า และข้างหลังพระพุทธเจดีย์ ทางด้านซ้ายและขวามีพระพุทธรูปและดอกบัว 7 ดอก และที่ชั้นหนึ่งจากฐานเจดีย์สูง 13 เมตร 4 องค์และเจดีย์ สูง 15 เมตร 4 องค์ รวมเป็น 9 องค์รอบพระเจดีย์หมื่นองค์มีรูปสลักหินอ่อนพระพุทธเจ้าจำนวน 434 องค์และรูปแกะสลักหินอ่อน พระโพธิสัตว์กวนอิม  จำนวน 84 องค์

อ้างอิงข้อมูล :
จากการเขียนของ ศิษย์ ฮอง ยุน เฮง
( สิงคโปร์ ) 12 สิงหาคม 2004


--------------------------------------
The temple elephant.

Connected to the Thai border with Malaysia. He is one of the elephant. Thai temples that tourists, both Thais and foreigners alike to me. And an uninterrupted travel.

The elephant was built in 2514 on 33 acres of land located in Padang district in Sadao district, Songkhla Charles Abbot of San Mei Chen, formerly a native of Guangzhou, Shenzhen Shijiazhuang. People's Republic of China at the age of 38, was ordained Mahayana Buddhism. A pupil of his teacher Hui Heng name the source of a temple elephant, he is a mountain that looks like elephant facing east. Is located in the prosperity. Very suitable to propagate Buddhism.The elephant was the first he had only a few huts and caves, 1 cave, large The abbot has improved and continues to work Sangkhla bold. To the present.

If anyone comes to his temple elephant. Doors must be measured with two elephants and one elephant stands waiting at the front desk. The bridge over the Chao Phraya Nak. To walk into the mouth of the cave. The Buddha image is 50 feet high ceilings in a spacious well-ventilated. Walking around the Buddha statue to the Great Hall. The caves at - large The stalagmites and stalactites. Compared to a little bridge, Lotus Cave, Guilin Sanskrit sounds. The cave where he was sitting. The quiet atmosphere suitable for meditation.

Then it traverses it. The shrine to the Great Hall Po Kuan animals. Breezy and cool. I never get bored living. If you look at it from this point. The main sanctuary was twenty thousand.


Thousand Buddha Temple Pagoda is widely after his 7-year construction period, a budget of 120 million baht, while the abbot of the age of 80 years (since 2547) by receiving donations Buddhists. In Thailand and abroad.
Thousand Buddha Temple Pagoda is divided into three layers within the first floor with dragon patterns carved pillars, 9 meters high, 32 trees, which means wealth in the middle of a 7-meter statue of Guan Yin Bodhisattva statue with the right. Junk hope the community is located on the left. Especially on the ceiling there, and the stars shining brightly. Wall carvings biography principle teachings of Jesus Seminar Samputt you.

The layer is a layer 2 and layer 3 practice the Buddha's Praiืn Liu Changchun. It seems that the modern family is the Feast of the United States and I Sangkat Science. And the Lord Buddha. Enshrined in the third floor of this tower, nine miles high, 59 meters from the ground with a carved Buddha 7 Buddha Buddhist pagoda in front and behind. The left and right, the Buddha and lotus flowers, and the seventh floor of the pagoda is 13 meters high and 4 was 15 meters high tower 4 to 9 whole body.


I was part of the pagoda is the marble sculpture of Buddha, 434 Buddha and carved marble. Bodhisattva Guan Yin of the body 84.

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2555 12:48:00 น.