หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
คู่มือท่องเที่ยว
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฏร์ธานี
เที่ยวทั่วไทย-ไปทั่วโลก
User Online
0/13 user(s)
21149730 hit(s)
since Jun 01,04
เทศบาลตำบลปริก
องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
เทศบาลตำบลนาประดู่
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
W e l c o m e    t o    w w w . t h a i s o u t h t o d a y . c o m . . . . .

ดูฝูงโลมาเผือก-เที่ยว“โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์”
โดย thaisouth team เมื่อ 2 ส.ค. 2549 20:56 น. ( ip )
พื้นที่ขนาด 72 ไร่ หมู่ 14 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ห่างจากปากอ่าวแม่น้ำหลังสวนราว 1 กิโลเมตร มีสันทรายเชื่อมต่อระหว่างฝั่งกับเกาะสามารถเดินข้ามได้เวลาน้ำลด เรียกว่า “เกาะพิทักษ์” หรือในอดีตมีชื่อเรียกที่น่ากลัวว่า “เกาะผีทัก”
นั่นเพราะมีเรื่องเล่าว่า สมัยก่อนถ้าใครเดินทางผ่านมาทางเกาะแห่งนี้จะมีเสียงเรียกเชิญชวนให้มาพักที่เกาะแห่งนี้ แต่พอขึ้นมาบนเกาะ กลับไม่พบใครเลย ชาวบ้านจึงเข้าใจว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงผีที่เฝ้าเกาะ

สภาพภูมิประเทศของเกาะมีภูเขาโดด 2 ลูก มีประชาชนตั้งที่อยู่อาศัย 42 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงพื้นบ้าน

เกาะแห่งนี้มีกลุ่มกิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านหลายอย่างโดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านเกาะพิทักษ์ที่ร่วมกันรณรงค์ ฟื้นฟูป่าให้ทะเล จนความสมบูรณ์เริ่มกลับคืนมา  ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการคืนปูสู่ธรรมชาติ โครงการปล่อยพันธุ์หอยมือเสือ โครงการปลูกปะการัง โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการทะเลสะอาดบ้านเกาะพิทักษ์ และยังมีกลุ่มตลาดกลางสัตว์น้ำบ้านเกาะพิทักษ์ ที่บริหารจัดการโดยชุมชน ทำให้ชาวบ้านขายสัตว์น้ำได้ราคาที่เป็นธรรม กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตของที่ระลึกจากทะเล สร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านรวมถึงการทำธุรกิจชุมชนอย่าง “โฮมสเตย์” ด้วย

      นายอำพล ธานีครุฑ ผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ เล่าความเป็นของกิจกรรมที่หลากหลายของชุมชนว่า สมัยวัยเรียนหนังสือตนก็เป็นคนหนึ่งที่ออกจากชุมชนเข้าเรียนในกรุงเทพฯ จบก็ทำงานกรุงเทพฯ แต่เมื่อกลับมาอยู่บ้านกลับพบว่า ชุมชนเกิดปัญหามากมาย โดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลลดลงอย่างมาก มีเรืออวนลากอวนรุนเข้ามาแย่งพื้นที่ทำกินของประมงพื้นบ้าน ทำให้ชุมชนแตกแยก ไม่ช่วยกันรักษาอู่ข้าวอู่น้ำของตนเอง ทำให้เกิดความคิดที่จะฟื้นฟูชุมชนขึ้นมาจึงตัดสินใจกลับมาดำรงชีวิตที่บ้านเกิด

เมื่อเขาได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์ ผู้ใหญ่อำพลจึงเป็นแกนนำชักชวนชาวบ้านรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ เริ่มจากการอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเล เพาะพันธุ์ปลา ทำกระชังให้ปูสลัดไข่ ซึ่งพบว่าปูไข่ครั้งละ 7-8 แสนฟอง หากปล่อยธรรมชาติจะเหลือไข่ที่มีชีวิตรอเพียง 2 หมื่นฟอง แต่หากทำที่อนุบาลปูพบว่ามีไข่รอดถึง 6-8 หมื่นฟอง ในปี 2539 เริ่มทำกระท่อนกระแท่น ต่อมาปี 2542 มีการปิดอ่าวในฤดูวางไข่ ทำให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา จึงทำพิธีเปิดเกาะพิทักษ์ ทำให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น

   


“จุดเด่นของเกาะพิทักษ์  คือ อากาศดี มีวิถีชีวิตชุมชนประมง อาหารทะเลสะอาด สด อร่อย ที่สำคัญชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใส เราจึงดึงศักยภาพของชุมชนมาเป็นจุดขายทำกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ซึ่งบริหารจัดการโดยชาวบ้าน” ผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทักษ์กล่าวและว่า

ในปี 2548 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการประมาณ 7 พันกว่าคน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมากในวันศุกร์-อาทิตย์ ในปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาที่เกาะพิทักษ์แล้ว 9 พันกว่าคน โดยมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว คือ การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมง รับประทานอาหารทะเลสดๆ มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ปั่นจักรยานชมเกาะพิทักษ์ การล่องเรือชมปะการังน้ำตื้น ซึ่งราคาที่พักนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

การเลือกที่พักส่วนกลางของชุมชน คิดคืนละ 700 บาท/คน พร้อมอาหาร 3 มื้อ และการเลือกพักกับบ้านของสมาชิกคิดคืนละ 400 บาท/คืน อาหาร 3 มื้อ

“กิจกรรมโฮมสเตย์เป็นการเสริมรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะฤดูมรสุมที่ไม่ค่อยได้ออกเรือ รายได้ของแต่ละบ้านจะหักเข้ากลุ่ม 5%เพื่อเป็นค่าบริหารกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมร่วมกันในชุมชน”ผู้ใหญ่อำพล กล่าว

นางสมผล แก้วสถิต ชาวบ้านเกาะพิทักษ์ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มโฮมสเตย์ ซึ่งปีนี้มีนักท่องเที่ยวมาพักบ้านของตนหลายสิบคนแล้ว โดยคุณสมบัติของบ้านที่จะจัดให้นักท่องเที่ยวพักนั้น เรามีข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง ซึ่งเราให้ความสำคัญมาก จากนั้นก็จะต้องจัดเตรียมอาหารให้กับนักท่องเที่ยว เน้นอาหารทะเลที่เป็นจุดขายของชุมชน

“การดูแลเอาใจใส่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจะเป็นหน้าที่ของแม่บ้าน เพราะหัวหน้าครอบครัวต้องออกทะเล เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าพักที่บ้าน หน้าที่ของเราก็ต้องแนะนำสมาชิกครอบครัวให้นักท่องเที่ยวรู้จัก แนะนำห้องนอน ห้องน้ำ กิจกรรมของครอบครัว เช่น เวลารับประทานอาหาร เวลาออกเรือ เป็นต้น” สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ กล่าว

เธอ บอกว่า เดือนหนึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้าพักที่บ้านประมาณ 2-3 ชุดๆ ละ 7-8 คน ซึ่งเดือนหนึ่งก็มีรายได้เสริมเดือนละ 3-4 พันบาท การที่นักท่องเที่ยวเข้ามาพักที่บ้านทำให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพราะบางคนมาจากกรุงเทพฯ เราก็ไม่ได้ไปกรุงเทพฯ นานแล้ว เราก็ได้รู้ว่าจังหวัดอื่นๆ เขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้ว ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็มักจะสักถามเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ปัญหาของชาวบ้านด้วย

ระหว่างที่กำลังสนทนาสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์อยู่นั้น ชาวบ้านเกาะพิทักษ์ก็วิ่งหน้าตาตื่น เข้ามาบอกว่า “ตอนนี้มีปลาโลมาเผือกฝูงหนึ่งกำลังว่ายน้ำเข้ามาบริเวณท่าเรือ” จึงพากันวิ่งไปดู กลับพบว่ามีปลาโลมานับสิบตัวกำลังว่ายกลับไปในทะเลลึก มองเห็นครีบไกลๆ ชาวบ้านมองว่าหากนักท่องเที่ยวโชคดีก็อาจจะได้เห็นของขวัญจากท้องทะเลเป็นรางวัลชีวิต

   ปล.ก่อนกลับก็อย่าลืมซื้อของที่ระลึกฝีมือชาวบ้านติดไม้ติดมือมาฝากเพื่อนฝูงด้วยนะ


--------------------------------------------

ท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านเกาะพิทักษ์
ติดต่อ คุณอำพล นิลครุฑ โทร.01-0931443

Comment #1
ออย นครศรีฯ
Guest
Posted : 3-8-2549 09:03:44 ip : 203...166

เราเคยไปเที่ยวและไปอยู่ที่เกาะพิทักษ์มาแล้วสวยมากและมีความสุขที่สุด  ที่นั้นอบอุ่นมาก  พี่ๆ  ที่หมู่บ้านใจดี  เราไปตอนทำงานโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรสร้างชุมชน  โครงการบางนำจืด  เราไปที่โรงเรียนบางหยี  ฝากความคิดถึงถึงทุกๆ คนที่เกาะพทักษ์  ทั้งพี่เน็ด  พี่รัตน์  โก้นิวและทุกๆ  คน  ถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวแน่นอน  ประทับที่สุดเลย  ไปเที่ยวกันเยอะๆ น่ะ  ปล.  ที่ประทับใจที่สุดคือ  เราไม่มีนำอาบเพราะต้องไปพักหลายคืน  สะพานปลาสวยมาก
Comment #2
Registered User
Posted : 3-8-2549 10:45:36 ip : 203...85

ตอนที่ผมไปทำข่าว ที่นั่นสงบมาก ไม่มีเสียงรถรบกวน ชาวบ้านก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
อาหารทะเลอร่อย แต่น่าเสียดายช่วงที่ไปทะเลเกิดแปรปรวน จับสัตว์ทะเลได้น้อย
มาก แต่มันจะเป็นเพียงบางช่วงเท่านั้นแหละ อยากชวนไปกันนะครับ
Comment #3
ชุมพรเมืองน่าอยู่
Guest
Posted : 28-5-2550 12:31:07 ip : 124...108

เมื่อประมาณต้นเดือนนี้ผมไปเที่ยวจังหวัดดชุมพรมามีความสุขมากครับเจอแต่คนใจดีอาหารก็อร่อยอากาศก็ดี ที่สำคัญผมหลงรักสาวชุมพรเสียแล้วครับ ถ้ามีโอกาสผมจะอยู่ชุมพรครับ  ป.ล .รักชุมพรครับ
Comment #4
เกาะพิทักษ์ เกาะในฝั
Guest
Posted : 17-1-2551 09:49:31 ip : 125...122

ปี 2523 ก็ 27 ปีมาแล้ว ผมเรียนอยู่ที่ ร.ร.สวนศรีวิทยา อ.หลังสวน ชุมพร ผมมีเพื่อนร่วมห้องเป็น
เด็กปากนำหลังสวน เกาะพิทักษ์หลายคน ไอ้แดง ไอ้แม็ค ไอ้ยุทธ วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เราก็ขน-
เหล้า - โซดา นำแข็ง เตา ถ่าน ขึ้นเรือลำเล็กๆ เสบียงไปหาข้างหน้า เมา แล้วก็ตกหมึก ทั้งคีน มันส์
มากๆๆๆ ตกหมึกแล้วปิ้งกันสดๆๆๆๆๆบนเรือลำน้อยจนสว่าง 27ปีแล้วยังอยู่ในความทรงจำเสมอ
Comment #5
คนเก่า แต่ยังไม่ (ค่
Guest
Posted : 17-10-2552 15:47:38 ip : 124...127

อ่านที่เล่ากันมา นึกอยากไปสัมผัสด้วยตนเอง แต่ต้องหาตัวช่วย (พยุง) ก่อน.... ไปตอนไหนดีล่ะ ที่เหมาะกับการไปนอนเล่น ๆ
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message

เพิ่มข้อมูล -> ที่พัก | ร้านอาหาร | ของฝาก | งานประจำปี
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 13 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4651547 person(s) and 21149730 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).