หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
คู่มือท่องเที่ยว
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฏร์ธานี
เที่ยวทั่วไทย-ไปทั่วโลก
User Online
0/13 user(s)
21149731 hit(s)
since Jun 01,04
เทศบาลตำบลปริก
องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
เทศบาลตำบลนาประดู่
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
W e l c o m e    t o    w w w . t h a i s o u t h t o d a y . c o m . . . . .

ล่องต้นน้ำพะโต๊ะ
โดย Pheekai@hotmail.com เมื่อ 25 ต.ค. 2548 23:51 น. ( ip )
click to view full image : 04dscf0075m.jpg , 38,618 bytes , 400x300 pixel
ผลการประกาศรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ปรากฏว่า หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ จ.ชุมพร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ไปครอง นับว่าเป็นความแปลกใหม่อีกประการหนึ่งของการแจกรางวัลประเภทนี้ เพราะที่ผ่านมามักจะเป็นอุทยานแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่น ที่ใหญ่กว่าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ มักเป็นผู้ได้รับรางวัลเป็นส่วนใหญ่
ทำไมหน่วยงานเล็กๆ ด้านการอนุรักษ์ แห่งนี้จึงได้รับรางวัลด้านท่องเที่ยว เรื่องนี้คงต้องย้อนกลับไปหลายปีสักหน่อย ในช่วงที่เริ่มมีการจัดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตพื้นที่พะโต๊ะนั้น พงศา ชูแนม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์แ ละจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ เห็นว่าการขายทรัพยากรโดยไม่ต้องตัดป่า ออกไปก็คือต้องส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการขายด้วยภาพ ขายด้วย เรื่องวัฒนธรรม ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลังสวน ที่สมัยก่อนมีการล่องหวาย ล่องไม้ไผ่ไปขาย ในปี 2534 จึงได้ลองเข้าป่าตัดไม้ไผ่มาทำแพล่องไปตามน้ำ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการล่องแพไม้ไผ่ที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องมา

โดยทั่วไปแล้วหน้าที่ของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ 12 แห่งทั่วประเทศ คือการเชื่อมโยงระหว่างคนกับป่า ในพื้นที่ใดก็ตามที่มีปัญหาก็จะส่งหน่วยจัดการต้นน้ำไปเป็นตัวกลางไม่ให้เกิดความขัดแย้ง มีการจัดการชุมชนให้คนอยู่กับป่าได้ สำหรับที่พะโต๊ะมีโครงการ "คนอยู่-ป่ายัง" มีหมู่บ้านที่อยู่ ในโครงการนี้หลายแห่ง เช่น บ้านหลางตาง บ้านคลองเรือ บ้านหลักเหล็ก บ้านห้วยค้อ เป็นต้น

เวลา 10 กว่าปีที่มีการจัดการท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพื้นที่ ดูแลของหน่วยต้นน้ำพะโต๊ะทั้งหมด 587,875 ไร่ ได้รองรับนักท่องเที่ยว และคณะนักเรียนนักศึกษาที่มาดูงาน เข้าค่าย รวมแล้วประมาณ 25,000 คน ส่วนใหญ่มาในพื้นที่บริเวณ อ.พะโต๊ะ ปัจจุบันการจัดการท่องเที่ยวกระทำ ในนามชมรมท่องเที่ยวเชิง นิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการเดินป่าพิชิตยอดเขา เดินป่า-ล่องแพ ล่องแก่งเรือยาง ล่องเรือไม้ทวนสายน้ำ ไปจนถึงเดินป่าพิชิตน้ำตกต่างๆ

นอกจากโปรแกรมการล่องเรือ ยางในคลองเสาะ (คลองศอก) อันคดเคี้ยว โค้งหักศอกเกือบตลอดเส้นทางแล้ว ที่นี่ยังเป็นอีกแห่งหนึ่งที่สามารถจะหาชม ดอกบัวผุดได้โดยใช้เวลาเดิน ไม่นานนักก็จะได้เห็น ดอกบัวผุดที่นี่จะบานไม่เลือกฤดูกาล บานตลอดปี แต่เพื่อความมั่นใจในการเดินทางควร ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่เสียก่อนว่า ช่วงนั้นๆ มีดอกบัวผุดบานหรือยัง เนื่องจากดอกไม้ชนิดนี้เป็นพืชก าฝากชนิดหนึ่ง ซึ่งฝังตัวอยู่ในเถาองุ่นป่า เท่าที่สังเกตพบว่าตั้งแต่ดอก เป็นตุ่มจนถึงวันที่บานจะใช้เวลา 9 เดือน บานอยู่ไม่กี่วันก็โรยรา

การไปเที่ยวป่าพะโต๊ะมักจะต้องมีการ ค้างแรมคืนในป่าเขาบ้าง ค้างกับชาวบ้านในรูปแบบโฮมสเตย์ บ้าง ตอนนี้ก็มีบ้านคลองเรือ ที่จัดทำโฮมสเตย์เต็มรูปแบบแล้ว (สนใจรายละเอียดดูที่ www.klongrua. com) การพักแรมกับชาวบ้านมีข้อดี ตรงที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถมีส่วนร่วม และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวบ้าน ที่แต่เดิมพึ่งพิงการทำสวน กาแฟเป็นหลัก แต่ต่อมาทางหน่วยจัดการต้นน้ำได้แนะนำ "เกษตรสี่ชั้น" ทำให้เกิดการอนุรักษ์พื้นดิน เป็นรูปแบบหนึ่งของการเกษตรแบบ อนุรักษ์โดยจัดชั้นเรือนยอดของต้นไม้เป็น 4 ชั้น จากเดิมที่ปลูกกาแฟอยู่แล้วก็แนะนำให้ปลูกสะตอ และหมากเป็นชั้นบนสุด รองลงมาเป็นลองกองกับมังคุด ชั้นที่สามคือกาแฟกับต้นเหลียง ชั้นที่สี่หรือต่ำสุดใต้ดินเป็นกลอย ขิงข่า ตะไคร้ ทำให้ใช้ประโยชน์จากพื้นดินแปลงเดิมได้มากกว่า และเลียนแบบการจัดชั้นเรือนยอดในป่าอีกด้วย

การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์จะไปได้หรือ บางคำถามอาจค้างคาใจผู้มาเยือนบางคน พงศา ชูแนม บอกว่า เท่าที่จัดการท่องเที่ยวมาประมาณ 10 กว่าปี จะพบว่าเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญมาก ในการทำงาน ก่อนหน้าที่จะมีหน่วยจัดการต้นน้ำชาวบ้าน (ส่วนใหญ่อพยพมาจากอีสาน) ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าด้วยการทำไร่กาแฟ แต่ต่อมา เมื่อมีการจัดท่องเที่ยวขึ้น เชื่อว่าจะทำให้เปลี่ยนมุมมองชาวบ้าน ในการใช้ประโยชน์จากผืนป่า ได้โดยมีมุมมองอื่นเพิ่มขึ้นมา การทำงานของหน่วยอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ และชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ อาจไม่เหมือนบริษัทอื่นที่ทำเรื่องท่องเที่ยว แต่ที่นี่จะเน้นกระบวนการที่ให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมทำงาน ทำให้ชาวบ้านภูมิใจกับการรักษาป่าเพื่อเป็นเกียรติของเขาเอง

หากสนใจไปเที่ยวป่าต้นน้ำพะโต๊ะ สามารถไปได้โดยทางรถยนต์ ขับรถ ไปตามเส้นทางสายธนบุรี- ปากท่อ แล้วเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถ. เพชรเกษม) จนเข้าเมืองชุมพร ตามทางหลวงหมาย เลข 4001 ผ่านไปอำเภอหลังสวน จากนั้น ต่อไปยัง อ.พะโต๊ะ ประมาณ 36 กม. ถ้าไปรถโดยสารประจำทางจาก ขนส่งสายใต้ ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-ระนอง ลงที่ระนองแล้วต่อรถไปอีกประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร ส่วนรถไฟมีขบวนรถไปจังหวัดชุมพร-หลังสวนทุกวัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ชมรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ โทร. 0-7881-1098, 0-7821-8700 และ 0-7752-0075.
Comment #1
จ๋า ร.ร ราชประชานุเค
Guest
Posted : 16-2-2554 17:56:23 ip : 119...45

ขอให้พี่ทุกคนคงรักษาป่านี้ไว้น่ะคร๊าฟ
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message

เพิ่มข้อมูล -> ที่พัก | ร้านอาหาร | ของฝาก | งานประจำปี
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 13 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4651547 person(s) and 21149731 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).