หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
คู่มือท่องเที่ยว
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฏร์ธานี
เที่ยวทั่วไทย-ไปทั่วโลก
User Online
0/12 user(s)
21149704 hit(s)
since Jun 01,04
เทศบาลตำบลปริก
องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
เทศบาลตำบลนาประดู่
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
W e l c o m e    t o    w w w . t h a i s o u t h t o d a y . c o m . . . . .

พิธีลอยเรือนก : รำลึกครบรอบ 1 ปีสึนามิมอแกน
โดย Pheekai@hotmail.com เมื่อ 24 ธ.ค. 2548 22:17 น. ( ip )
การครบรอบ 1 ปี สึนามิในวันที่ 26 ธันวาคม 2548 และการขึ้นปีใหม่ในอีกไม่กี่วันถัดมา นับเป็นฤกษ์งามยามดีในการปัดเป่าความชั่วร้ายออกจากชีวิต ชาวมอแกนริมฝั่งอันดามัน เขามีพิธีกรรมเรื่องนี้อย่างไร คุณสุธิดา บัวสุขเกษม มีรายงาน
“ชาวมอแกนบ้านทุ่งหว้า” เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่สืบทอดประเพณีอันดีงามนี้สืบต่อกันเรื่อยมา .... ทุกๆ ปี ชาวมอแกนจะประกอบพิธีลอยเรือเพื่อบูชาผีบรรพบุรุษและผีชิน ซึ่งเป็นผีน้ำ , ผีพรายของชาวมอแกน เพื่อบอกกล่าวขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ลอยไปพร้อมๆ กับเรือที่ชาวบ้านได้ร่วมกันทำขึ้นมา...ชาวมอแกนจะทำพิธีลอยเรือกันในวันขึ้นปีใหม่ของทุกๆ ปี ... “การลอยเรือ”ของชาวมอแกนเป็นการ เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย ลักษณะของเรือจะเป็นเรือหงษ์ หรือ เรือนกที่ทำด้วยไม้ไผ่

ในการทำเรือนกจะหาไม้ไผ่มาเหลาบางๆ เป็นซี่เล็กๆ ใช้สานกันประกอบขึ้นเป็นเรือนก ขนาด 3.5 เมตร ซึ่งชาวมอแกนที่นี่มีความเชื่อว่าการทำเรือเป็นรูปนกนั้นจะเหมือนนกที่บินหาปลาในทะเล เปรียบเสมือนชีวิตของชาวมอแกนหรือชาวเลที่ออกหาปลาในทะเล และเชื่อว่านกจะโบยบินขึ้นไปสู่ท้องฟ้า...

หลังจากขึ้นโครงเรือนกเสร็จแล้วจะนำกาบกล้วยมาติดทับโครงไม้ไผ่สานอีกครั้ง แต่ในปัจจุบันกาบกล้วยหายาก ชาวบ้านจึงประยุกต์โดยการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือพลาสติกแทน แล้วจึงนำมาติดทับโครงไม้ที่เตรียมไว้ สุดท้ายนำกระดาษทองหรือกระดาษเงินมาติดทับอีกครั้งเพื่อความสวยงาม ส่วนหางของเรือจะผูกผ้าแพร 7 สีไว้...
รุ่งเช้าของวันใหม่...เรือนกที่ตกแต่งอย่างพิถีพิถันถูกเคลื่อนย้ายมุ่งหน้าสู่ชายหาดบ้านทุ่งหว้ารอประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์...
ดอย(โต๊ะหมอหรือผู้นำในการประกอบพิธีกรรม)ได้จัดแจงข้าวของเครื่องเซ่นไหว้ไว้บริเวณข้างๆ เรือนกนั้น ซึ่งประกอบด้วย ขนมเปียก ขนมคู ข้าวเหนียว แกงจืด แกงเผ็ด หมาก พลู ยาสูบ เกลือ กะปิ น้ำ ฯลฯ แต่ที่ขาดไม่ได้คือ เหล้าขาว 1 ขวด ไก่ 1 ตัว เพื่อใช้ในการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ และผีชิน ที่ชาวบ้านนับถือสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ดอยจะเป็นตัวแทนในการกล่าวสักการะผีชินเพื่อขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขุนเล พ่อพราย ให้มารับเอาความยากลำบาก ความเศร้าหมอง ความเจ็บไข้ได้ป่วยและสิ่งไม่ดีในชีวิตลงทะเลไปด้วย...

ชาวบ้านในหมู่บ้านทยอยกันมาบริเวณชายหาดเพื่อประกอบพิธีกรรมร่วมกันทั้งหมูบ้าน....แต่ละครอบครัวจะนำดอกไม้ ธูป เทียน ใส่กรวยใบตอง และข้าวปลาอาหาร หมาก พลู ฯลฯ แล้วแต่ว่าใครจะใส่อะไรลงไป เพื่อเป็นการบูชาชินและผีบรรพบุรุษ รวมไปถึงการตัดผมและเล็บใส่กรวยใบตอง ใส่ไปในเรือด้วย เป็นการลอยเคราะห์หรือสิ่งไม่ดีให้ออกไปสู่ทะเลพร้อมๆ กับเรือนกลำนั้น...ประเพณีอันดีงามที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวเลได้อย่างแท้จริง และควรค่าต่อการสืบทอดสู่ลูกหลานสืบไป…
สำหรับพิธีลอยเรือที่จะจัดขึ้นในเช้าวันที่ 24 ธ.ค. 2548 นี้ ณ บริเวณชายหาดบ้านทุ่งหว้า ถือเป็นวาระพิเศษเนื่องในวันลำรึกครบรอบ 1 ปี ของญาติพี่น้องผู้จากไป เนื่องจากคลื่นยักษ์สึนามิ และเพื่อเป็นการสร้ารงขวัญและกำลังใจของพี่น้องที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เราจึงรวมเอาพิธี “หาบคอน” (พิธีสะเดาะเคราะห์ ซึ่งชาวมอแกนจะมีความเชื่อที่ว่าจะทำกันบนบกหรือบริเวณหมู่บ้านแล้วหาบคอนนี้เดินขบวนไปเรื่อยๆ ยังหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งเป็นชาวมอแกนเหมือนกัน)ของชาวมอแกน รวมเข้ากับพิธีลอยเรือในครั้งนี้หลังจากที่ชาวบ้านได้ร่วมกันลอยเรือเพื่อลอยเคราะห์โศกให้ไปพร้อมๆ กับขุนเลแล้ว ได้รวมตัวกันตั้งริ้วขบวนเดินจากริมชายหาดมายังเปลวของชาวมอแกนบ้านทุ่งหว้า เพื่อเคารพศพชาวมอแกนบ้านทุ่งหว้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ จำนวน 42 คน ณ บริเวณเปลวของหมู่บ้านชาวมอแกนบ้านทุ่งหว้า

“เปลว” สุสาน หรือที่ฝังศพของชาวเล ซึ่งมีอายุควบคู่มาพร้อมๆ กับการตั้งหมู่บ้าน โดยทั่วไปแล้วสถานที่ฝังศพของชาวเลจะเป็นพื้นที่บริเวณริมทะเล เพื่อฝังร่างของญาติพี่น้องไว้ใกล้ๆ บ้าน ด้วยพิธีเรียบง่าย ชาวเลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการถือครองที่ดิน เพราะถือว่า ดิน ป่า เล นั้นเป็นของทุกคน...ปัจจุบันราคาที่ดินริมทะเลมีราคาสูง ส่งผลให้คนจากข้างนอกอยากจะถือครองที่ดินหวังผลประโยชน์ให้กับตนเอง บ้างก็ซื้อที่ดินจากชาวเล บ้างก็ใช้วิธีการออกโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเหล่านี้...

เปลวบ้านทุ่งหว้า ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านทางทิศตะวันตก ประมาณ 1 กม. ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างชายหาดกับชุมชน วันเวลาเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนมือก็ยิ่งทวีมากขึ้น...พลังการต่อสู้ของพี่น้องชาวเลแห่งทุ่งหว้า หรือทุกๆ แห่งที่ชาวเลอาศัยอยู่ยังคงต้านกระแสทุนไม่ไหว เพียงเพราะหลักฐานการแสดงตนเยี่ยงบัตรประชาชน โฉนด ฯลฯ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานเท่านั้นหรือ?....

ทั้งนี้พี่น้องชาวมอแกนจึงได้รวมใจกันทำรั้วกั้น โดยใช้ต้นไม้ที่พวกเขาพักอาศัย เพื่อเป็นการแสดงอาณาบริเวณที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชุมชน วิถีแห่งวัฒนธรรม ให้กับสาธารณชนได้รับรู้ทั่วกัน พร้อมทั้งอยากให้พี่น้องที่มาร่วมงานได้ร่วมไว้อาลัยและวางดอกไม้เพื่อเคารพศพผู้เสียชีวิตด้วย...
Comment #1
พรีม
Guest
Posted : 26-6-2551 17:03:11 ip : 58...3

น่ารักชอบค่ะ
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message

เพิ่มข้อมูล -> ที่พัก | ร้านอาหาร | ของฝาก | งานประจำปี
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 12 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4651544 person(s) and 21149704 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).