หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
คู่มือท่องเที่ยว
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฏร์ธานี
เที่ยวทั่วไทย-ไปทั่วโลก
User Online
0/14 user(s)
21149697 hit(s)
since Jun 01,04
เทศบาลตำบลปริก
องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
เทศบาลตำบลนาประดู่
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
W e l c o m e    t o    w w w . t h a i s o u t h t o d a y . c o m . . . . .

ลุยป่าชายเลนยะหริ่งเมืองตานี
โดย thaisouth team เมื่อ 11 ธ.ค. 2549 21:15 น. ( ip )
หากกล่าวถึงป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย คงไม่กล่าวถึงป่าชายเลนยะหริ่ง จ.ปัตตานีก็คงไม่ได้ ป่าชายเลนแห่งนี้อยู่ในความดูแลของศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง แต่เสียดายที่สถานการณ์ไฟใต้ทำให้สถานที่แห่งนี้ดูเงียบเหงาไป
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี มีพื้นที่โครงการรวม 500 ไร่ ตั้งอยู่ริมคลองยามู ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนยะหริ่ง  แปลงที่ 1 และเป็นบริเวณแปลงทำไม้ที่ 14 ของพื้นที่ป่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนโครงการยะหริ่ง ซึ่งได้ผ่านการทำไม้มาแล้วรอบหนึ่งในพ.ศ.2529 แต่ปัจจุบันสภาพป่าชายเลนได้กลับฟื้นตัวอุดมสมบูรณ์อยู่เช่นเดิม และเป็นการยากที่จะพบป่าชุมชนอยู่ใกล้กับชุมชน

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง มีทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนตาแมว เป็นระยะทาง 1,250 เมตร ตลอดเส้นทางเดินโดยรอบจะเห็นการขึ้นของกลุ่มไม้ในสังคมป่าชายเลนทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา และไม้พื้นล่าง ซึ่งจะเห็นความสัมพันธ์ของสภาพพื้นที่และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างเด่นชัด ซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละมีความสามารถขึ้นในบริเวณที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยเฉพาบริเวณที่อยู่ระหว่างระดับน้ำทะเลต่ำสุด และระดับน้ำทะเลสูงสุด  จะสังเกตเห็นการแบ่งเขตการขึ้นอยู่ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทั้งสองข้างเส้นทางเดิน ได้แก่ กลุ่มไม่ถั่วขาว กลุ่มไม้ตะบูนดำ กลุ่มไม้ตาตุ่มทะเล ฝาดดอกขาว พังกาหัวสุมดอกขาว กลุ่มไม้โกงกางใบเล็ก  และพวกไม้พุ่ม ไม้เถาและไม้พื้นล่าง ที่ขึ้นทั่วบริเวณเส้นทางเดินศึกษา ได้แก่ หงอนไก่ทะเล เหงือกปลาหมอดวกขาว สำมะเง่า เถาถอบแถบ

 


ตลอดเส้นทางเป็นไปด้วยความร่มรื่น และเสียงจากธรรมชาติ ประเภทนก ลิงแสม หรืออาจจะเห็นสัตว์ประเภาตะกวดกินอาหาร กระรอกวิ่งตามต้นไม้ นอกจากจะเห็นไปตามพื้นเบื้องล่างตามทางเส้นทางเดินธรรมชาติแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังได้จัดทำเส้นทางเดินธรรมชาติให้สูงเหนือยอดทิวป่าชายเลน สูง 13 เมตร เพื่อให้นักธรรมชาติสมัครเล่นขึ้นไปศึกษาความมหัศจรรย์ของป่าชายเลนบนหลังคาป่าชายเลน

ซุ้มสื่อความหมาย

 

ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในระหว่างเส้นทางจะมีระเบียงพักแปดเหลี่ยม พร้อมซุ้มสื่อความหมาย ตามซุ้มสื่อความหมายจะมีป้ายสื่อความหมาย ขนาด 75x125 เซนติเมตร เล่าเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน จำนวน 14 ป้าย ได้แก่ ป้ายสวัสดียะหริ่ง ป้ายทางเดินชมป่าชายเลนยะหริ่ง ป้ายชีวิตลำเค็ญ ป้ายถึงเค็มก็ทน  ป้ายรอดเพราะราก ป้ายละอองสู่ดอก ป้ายลูกไม้ป่า ป้ายประโยชน์จากป่าชายเลน ป้ายใครกินใคร ป้ายในเปือกตม ป้ายราวป่า ป้ายแหล่งอาหารหลัก และป้ายเหนือยอดไม้  ซึ่งแต่ละป้ายจะบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในบริเวณป่าชายเลน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ  แตกต่างจากสภาพป่าชนิดอื่น พร้อมมีรูปภาพประกอบ มีระเบียงนั่งพัก สำหรับผ่อนคลายเมื่อยามเมื่อยล้า  

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า

ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง พบว่า มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวนทั้งหมด 22 ชนิด ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น 15 ชนิด ไม้พุ่มและกึ่งพุ่ม 7 ชนิด สำหรับสัตว์ในป่าชายเลน มีทั้งสัตว์เลื้อยคลาน เช่น กิ้งก่า แลน หรือตะกวด งูชนิดต่างๆ สัตว์จำพวกนก เช่น นกกระเต็น นกยางเปีย นกยางเทา นกหัวขวาน นกกินปลี และนกน้ำหลายชนิด สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น นาก กระรอก ค้างคาว ค่างแว่น และลิงแสม โดยเฉพาะลิงแสมจะมีอยู่เป็นจำนวนมากค่อนข้างเชื่องและคุ้นเคยกับคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ บริเวณนี้ ซึ่งตอนเย็นลิงเหล่านี้มักจะออกมายืนเล่นหรือกินอาหารกับคนที่สัญจรไปมา สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็น

กิจกรรมนันทนาการ

  ความพิเศษของศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง นอกเหนือจากการเดินตามเส้นทางเดินแล้วยังมีการล่องเรือแคนูชมป่าชายเลน ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์ฯ ท่านสามารถนั่งเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนตามลำคลองน้อยใหญ่ ซึ่งจะมีคลอง 3 สายไหลผ่านป่าชายเลน คือ คลองบางปู คลองกลาง และคลองกอและ ตลอดสองฝั่งคลองจะเห็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ นกนานาชนิด ความผูกพันของชาวบ้านกับป่าชายเลน ความสวยงามของสวนป่าโกงกาง อายุ 40 ปี และพื้นที่ที่มีการให้สัมปทานตามหลักวิชาการ และตามเงื่อนไขสัมปทานที่ประสบผลสำเร็จในรูปของการจัดการแห่งนี้ และอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านอยากจะชมและศึกษา

หากต้องการล่องเรือแคนูท่าต้องติดต่อล่วงหน้า และมีบริการเฉพาะเสาร์และอาทิตย์ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง หมู่ 2 ต.ตะโล๊ะกาโป อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94000
Comment #1
ไร้สาระ
Guest
Posted : 11-2-2551 21:49:31 ip : 222...7

Comment #2
นิอา
Guest
Posted : 27-2-2554 14:19:51 ip : 118...9

กำลังจะไปค่ะ
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message

เพิ่มข้อมูล -> ที่พัก | ร้านอาหาร | ของฝาก | งานประจำปี
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 14 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4651543 person(s) and 21149697 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).