หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
คู่มือท่องเที่ยว
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฏร์ธานี
เที่ยวทั่วไทย-ไปทั่วโลก
User Online
0/14 user(s)
21149692 hit(s)
since Jun 01,04
เทศบาลตำบลปริก
องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
เทศบาลตำบลนาประดู่
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
W e l c o m e    t o    w w w . t h a i s o u t h t o d a y . c o m . . . . .

ย้อนอดีต วั่งยะหริ่ง สถาปัตยกรรมทรงคลาสสิคแห่งปัตตานี
โดย นายหมี เมื่อ 27 มี.ค. 2548 11:27 น. ( ip )
click to view full image : wangyaring01.jpg , 16,016 bytes , 300x225 pixel
เรือนไม้กึ่งปูนสีเขียวลออตา สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบัน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวยะหริ่งยิ่งนัก เพราะสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิคหลังนี้ ได้ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจากต่างแดนอยู่เป็นกิจวัตร
นอกจากความงามสง่าของอาคารทรงโปร่ง ที่แซมลวดลายฉลุประดับประดาอย่างอ่อนหวาน ผนวกกับประโยชน์ใช้สอยที่รายรอบด้วยห้องหับนานา เป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวแล้ว ตำนานของวังแห่งนี้ก็ท้าทายให้มาค้นหาเรื่องราวได้ไม่แพ้กัน ด้วยมีอดีตเล่าขานเคียงคู่มา กับประวัติศาสตร์ของปัตตานี ช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองในยุคปัจจุบัน เรียกกันว่ายุคการปกครองแบบ 7 หัวเมือง และนี่คือวังยะหริ่ง 1 ในวัง 7 หัวเมือง ที่ยังคงมีความสมบูรณ์มากที่สุดเมื่อเทียบกับวังอีก 6 แห่ง

วังยะหริ่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2438 หรือ ตอนปลายสมัย ร.5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า)

พระยาพิพิธ เสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม เป็นผู้สร้างวังยะหริ่ง ซึ่งเป็นเจ้าประเทศราชเมืองยะหริ่ง อันดับที่ 3 ในสมัยนั้น เป็นบุตรของพระยาพิบูล เสนานุกิจพิชิตเชษฐภักดี พระยาเมืองยะหริ่ง อันดับ 2 และพระยาเมือง อันดับแรก คือ นิยูโซ๊ะ หรือ ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกกันว่า "โต๊ะกี"

ประวัติเมืองยะหริ่ง
มีข้อความในประชุม พงษาวดาร ฉบับความสำคัญอยู่ว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พระยาสงขลา(เถี้ยนจ๋อง)ออกไปแยกเมืองปัตตานี ออกเป็น 7 หัวเมือง มีพระยาอภัยสงคราม และพระยาสงขลา ได้ไปจัดการแบ่งเขต เป็น 7 หัวเมือง คือ เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก เมืองรามันท์ เมืองระแงะ เมืองยะลา ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานตราตั้งให้ นิยูโซ๊ะ หรือ โต๊ะกี เป็นพระยายะหริ่ง

ในบรรดาเจ้าเมืองทั้งหลายมีประวัติที่น่าสนใจอยู่คนหนึ่ง คือ พระยายะหริ่ง นิยูโซ๊ะ เมื่อขณะเกิดขบถที่ปัตตานี มีอายุเพียง 6 ปี มีความชอบกองทัพไทยที่ขึ้นมาปราบขบถมาก ชอบใจถึงกับว่า เมื่อกองทัพไทยกลับกรุงเทพฯ นิยูโซ๊ะ ก็ได้แอบตามเข้าไปกับกองทัพไทยด้วย จนกระทั่งกองทัพไทยมาถึงกรุงเทพฯ ก็ได้มีนายทหารไทยคนหนึ่ง จับได้ว่ามีเด็กลักลอบแอบติดตามมา กับกองทัพไทยมาถึงกรุงเทพฯ คือ นิยูโซ๊ะ นายทหารไทยคนนั้นจึงได้เอามาอุปถัมป์เลี้ยงดู และทำให้นิยูโซ๊ะ ถือศาสนาพุทธ จนกระทั่งเติบโตขึ้นมาได้บวชเป็นสามเณร แล้วพอครบอายุบวชก็ได้บวชเป็นพระภิกษุต่อไปอีกหลายพรรษา ได้เป็นถึงพระใบฎีกา จนกระทั่งสึกออกจากพระ ก็ได้เข้ารับราชการอยู่ในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมารู้กันว่ามีเชื้อสายของพระยาเมือง จึงได้รับสัญญาบัตรเป็นพระยาเมืองยะหริ่ง ให้ออกไปครองเมือง และพยายามจัดระเบียบการปกครองแบบไทย เช่นคดีถ้อยความปรับใหม่ หรือ ตัดสิน ก็ใช้ตามพระราชกำหนดกฎหมายไทย ไม่ตัดสินตามคัมภีร์กูระอ่าน เป็นเหตุให้ทางปัตตานีและรามันท์ หันมาเอาอย่างบ้าง และปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน


ในเวลาต่อมาพระยายะหริ่ง นิยูโซ๊ะ มาคำนึงถึงว่า โดยส่วนตัวท่านเองนั้น ก็เป็นผู้มีเชื้อสายพระยาเมืองเดิมอยู่แล้ว และนับถือศาสนาอิสลาม มาแต่ปู่ ย่า ตายาย และโดยกำเนิด แต่มามีเหตุให้ท่านต้องมานับถือศาสนาพุทธ โดยที่ท่านเองต้องยอม ตามโดยสุดวิสัยเป็นเวลานาน และบัดนี้ท่านต้องมาปกครองบ้านเมืองเดิมของท่าน ซึ่งมีประชาชนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ถ้าท่านนับถือศาสนาพุทธ ท่านก็จะปกครองมุสลิมยาก ดังมีตัวอย่างมา จากประวัติศาสตร์ของเมืองยะหริ่ง ที่ล่วงมาแล้ว ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาพุทธ มานับถือศาสนาอิสลาม ตามชาติกำเนิดเดิมของท่าน ในเมื่อมุสลิมปกครองมุสลิมด้วยกัน เหตุการณ์จึงเป็นไปโดยความเรียบร้อย ไม่มีสิ่งใดเป็นปัญหา

จนกระทั่งท่านรายอ โต๊ะกี นิยูโซ๊ะ ถึงแก่อสัญกรรม ผู้ที่มาดำรงเป็นเจ้าเมืองต่อ คือ พระยาพิบูลย์ เสนานุกิจ และ พระยาพิพิธ เสนามาตย์ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนการปกครองจากระบบสมบูรณาสิทธิราช มาเป็นระบบประชาธิประไตย

นี่คือประวัติโดยย่อของวังยะหริ่ง

ปัจจุบันนี้วังเก่าเจ้าเมืองยะหริ่ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย ร.1 มีอายุนับร้อยๆ ปี ยังมีหลงเหลือกำแพงของวังเก่าของเมืองยะหริ่ง ให้เห็นไม่มากนัก เหลือเพียงความยาวของกำแพงวังเก่าเมืองยะหริ่ง เพียงความยาวประมาณ 3 เมตรเศษๆ เท่านั้น ซึ่งขณะนี้ทายาทรุ่นหลังๆ กำลังจะอนุรักษ์ไว้

ส่วนที่วังเจ้าเมืองยะหริ่งปัจจุบันนี้ยังมีให้เห็นอยู่ความสมบูรณ์มีอยู่เกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากอายุการสร้างที่วังของเจ้าเมืองยะหริ่งมีประวัติการสร้างมานานถึง 107 ปี แต่ภายในยังคงความเป็นสภาพเดิมๆอยู่ จะมีบางส่วนที่ผุไปตามสภาพของกาลเวลา ก็ได้มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่บ้างในบางส่วน ซึ่งวังแห่งนี้อดีตเคยเป็นที่ตัดสินคดีต่างๆในยุคนั้นอีกด้วย ส่วนเครื่องโถ ถ้วย ชาม ยุคสมัย ร.5 ก็ยังมีการรักษาเก็บไว้ให้รุ่นลูกหลานได้ชมกัน

สิ่งหนึ่งที่ยังมีการอนุรักษ์ไว้นั้นก็คือการทอผ้าลายปัตตานี ก็ยังมีให้เห็นที่วังเจ้าเมืองยะหริ่งแห่งนี้ด้วย นับว่าสถานที่ดังกล่าวควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของสมัยนั้นว่ามีความเป็นมาอย่างไร เพราะสภาพตัววังยังคงสภาพเดิมอยู่หลายส่วน ลายไม้ ฝีมือการก่อสร้างวังเจ้าเมืองในสมัยนั้นยังคงไว้ให้เห็นถึงความเจริญในยุคนั้นด้วย ส่วนสิ่งของจะสร้างในสมัย ร.5 เป็นส่วนใหญ่.
Comment #1
ผู้เกลียดสยาม
Guest
Posted : 20-12-2550 20:49:01 ip : 125...79

ไอสัส สยามบอกว่าพอครบ 200 ปี จะให้ปกคองเองแต่กลับทำลายสัญญา และยังมารุกรานปัตตานี มาปกคองแล้วไม่ดูแล เฮี้ย เห็นแก่ตัว
Comment #2
ลูกครึ่งปัตตานีกรุงเ
Guest
Posted : 28-2-2551 23:14:01 ip : 58...36

ทำไมต้องมาว่าคนสยามด้วย ลักษณะการใช้ภาษาของคุณบ่งบอกถึงกำพืดของคุณเอง คำพูดของคุณทำให้เราเจ็บแทนคนสยามที่เป็นบรรพบุรุษของเราเมื่อ 200 ปีที่แล้ว  ถึงแม้ว่าเราจะมีทั้งเลือดอิสลามปัตตานีและพุทธกรุงเทพก็ตาม
Comment #3
ลูกครึ่งปัตตานีกรุงเ
Guest
Posted : 28-2-2551 23:16:58 ip : 58...36

ทำไมต้องมาว่าคนสยามด้วย ลักษณะการใช้ภาษาของคุณบ่งบอกถึงกำพืดของคุณเอง คำพูดของคุณทำให้เราเจ็บแทนคนสยามที่เป็นบรรพบุรุษของเราเมื่อ 200 ปีที่แล้ว ถึงแม้ว่าเราจะมีทั้งเลือดปัตตานีและเลือดกรุงเทพก็ตาม
Comment #4
คนตานี ที่ศึกษาอดีต
Guest
Posted : 9-7-2551 16:41:12 ip : 202...19

นี่ๆๆๆคนที่พุดน่ะย่อมรู้อะไรมากกว่าเราแน่ถ้าไม่รู้จริงก็อย่าไปว่าเค้าซิ ถึงเขาจะใช้ภาษาไม่งามนั้นอาจเป็นเพราะอารมณ์ความกดดันที่สั่งสมมานาน ถิ่นเค้าเค้ายอมรู้สึกรักและห่วงมากกว่าคุณแน่ แล้วถูกใหมล่ะสัญญาไม่เป็นสัญญาน่ะ อออที่สำคัญไอ้เจ้าเมืองเจ้าอะไรในอดีตนั่นน่ะอยากบอกให้รู้ว่ามันคือคนชายติดีๆนั่นเองแหละ กูนั่นกูนี่ ต่วนนั้นต่วนนี่ คือไอ้สกุล ภักดี อะไรทั้งหลายแหล่นั่นแหละชาตินี้ บอกให้รู้
Comment #5
jack
Guest
Posted : 8-9-2551 01:37:42 ip : 222...50

อดีตก็คืออดีต  ตอนนี้คุณก็เป็นคนไทยกันแล้วไม่ใช่หรือ  ทำไมต้องไปต่อว่าคนในอดีตด้วย
Comment #6
เด็กยามู
Guest
Posted : 29-11-2551 10:01:33 ip : 202...18

^^ผ่านไปแล้วก็ชั่งเถอะ  อย่าคิดมาก  เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ เหตุการณ์สามชายแดนใต้จะสงบ เซ็งแล้วนะ  ไม่รู้จะฆ่ากันทำไม ปวดหัวเปล่าๆ  ไหนๆก่อนหน้านี้ก็อยู่ด้วยกันมาแล้วตั้งนาน  ก็ให้สงบเหมือนก่อนๆเถอะนะ  ^^
Comment #7
เซ
Guest
Posted : 21-7-2552 01:12:22 ip : 203...200

ไอสัด
Comment #8
นา
Guest
Posted : 2-12-2552 18:16:15 ip : 222...138

เราเปนคนยะหริ่ง     ยะหริ่งสงบ
Comment #9
ต่วนกู
Guest
Posted : 26-9-2553 14:49:29 ip : 118...50

ไอสัส สยามบอกว่าพอครบ 200 ปี จะให้ปกคองเองแต่กลับทำลายสัญญา และยังมารุกรานปัตตานี มาปกคองแล้วไม่ดูแล เฮี้ย เห็นแก่ตัว

ใช้ๆๆๆๆๆ   เราเห็นด้วย  ประเทศไทยเห็นแกตัว มากกกกกกกก
บอกว่า 200 ปี
amicheladam0@ymail.com
Comment #10
ต่วนกูอิลฮัม อัลอาต
Guest
Posted : 26-9-2553 14:56:21 ip : 118...50

ประเทศไทยหน้าจะให้ปัตตานีปกครองเอง  ตามสัญญา  เมื่อครบ 200 ปี
amicheladam---
Comment #11
......
Guest
Posted : 26-9-2553 14:57:19 ip : 118...50

tuanku ellham  al-artas
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message

เพิ่มข้อมูล -> ที่พัก | ร้านอาหาร | ของฝาก | งานประจำปี
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 14 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4651542 person(s) and 21149692 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).