หน้าแรก ข่าว แหล่งงาน กระทู้ สมุดเยี่ยม
คู่มือท่องเที่ยว
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฏร์ธานี
เที่ยวทั่วไทย-ไปทั่วโลก
User Online
0/13 user(s)
21149724 hit(s)
since Jun 01,04
เทศบาลตำบลปริก
องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
เทศบาลตำบลนาประดู่
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
W e l c o m e    t o    w w w . t h a i s o u t h t o d a y . c o m . . . . .

เที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
โดย Pheekai@hotmail.com เมื่อ 23 ส.ค. 2548 13:29 น. ( ip )
click to view full image : 1_6.jpg , 58,171 bytes , 300x225 pixel
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีพื้นที่อยู่ในป่าตำบลบ้านนา ตำบลเชี่ยวเหลียง ตำบลกะเปอร์ ตำบลบางหิน ตำบลนาคา ตำบลกำพวน ท้องที่อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดกับเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านทิศใต้ติดกับเขตจังหวัดพังงา เนื่องจากป่าบริเวณนี้ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม

   ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบน้อยมาก พื้นที่ โดยทั่วไปมีความลาดชันตั้งแต่ ๒๖% ขึ้นไป ระดับความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ ๓๐๐ ถึง ๕๐๐ เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ เขาหลังคาตึก ซึ่งมียอดสูงประมาณ ๑,๓๙๕ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นภูเขาที่แบ่งเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกจากกัน เนื่องจากมีเทือกเขาจำนวนมากจึงเป็นแหล่งกำเนิดลำคลองหลายสาย ได้แก่ คลองนาคา คลองบางมัน คลองชาคลี คลองแพรกซ้าย คลองแพรกขวา คลองเชี่ยวเหลียง คลองบางหิน คลองบางบอน และคลองกำพวน ซึ่งคลองเหล่านี้จะมีน้ำไหลตลอดปี ฤดูฝนมีน้ำไหลเชี่ยวมาก แต่เนื่องจากลำคลองกว้าง และอยู่ใกล้ทะเลอันดามันจึงทำให้น้ำไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย  
   
    เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาจำนวนมาก และมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี จึงทำให้มีสภาพป่าหลายชนิดอยู่ในพื้นที่ ป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าดงดิบชื้น และป่าเบญจพรรณอยู่ทั่วไป นอกนั้นก็มีทุ่งหญ้าเป็นหย่อม ๆ พรรณไม้ที่พบจำนวนมาก ได้แก่ ยาง ยูง ตะเคียน หลุมพอ ตะแบก กระบาก จำปาป่า เสียดช่อ ตาเสือ อินทนิล ก่อ ส่วนไม้พื้นล่างมีพวก ไผ่ ปาล์ม เต่าร้าง หมากป่า ระกำ หวาย เฟิร์น และเถาวัลย์ต่าง ๆ พรรณไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่ามี เหรียง สะตอ มะขามป้อม มะกอก ไทร คอแลน มะไฟ ฯลฯ
สัตว์ป่า

     ป่าคลองนาคาเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอย่างดี จึงยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น เลียงผา ช้างป่า สมเสร็จ กระทิง วัวแดง หมี เสือโคร่ง เสือดำ เสือดาว กวาง อีเก้ง กระจง ค่าง ชะนี ลิง อีเห็น ไก่ป่า และนกชนิดต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น นกกางเขนดง นกเงือก นกกวัก นกปรอด นกหว้า นกกะปูด นกขุนทอง นกเขียวคราม นกเปล้า นกกระทาดง นกตบยุง เต่าหก ฯลฯ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีป่าไม้หลายชนิด ภูเขาสูงชัน และลำธารที่มี น้ำไหลตลอดปี ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามมีน้ำตกหลายแห่ง แต่อยู่ห่างจากทางคมนาคมมาก พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่บางชนิดหายากมาก และผีเสื้อบางชนิดพบเฉพาะในป่าคลองนาคาเท่านั้น  

สิ่งอำนวยความสะดวก
เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่มีบ้านพักสำหรับให้เช่าหรือเข้าพักเช่นเดียวกับ อุทยานแห่งชาติ บ้านพักที่มีเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ และบางครั้งเจ้าหน้าที่มีน้อยบ้านพักจึงว่างพอที่จะให้ผู้สนใจเข้าพักได้ สำหรับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีบ้านพักพร้อมเครื่องนอน จำนวน 1 หลัง  

ที่ติดต่อและการเดินทาง
การคมนาคมจากกรุงเทพฯ ไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ทำได้ ๒วิธี คือ ทางรถยนต์ หากเป็นรถส่วนตัวก็ขับรถมาตามถนนสายเพชรเกษม จากกรุงเทพฯ ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ระยะทาง ๖๘๖กม. ส่วนรถเมล์ประจำทาง มีรถเมล์จากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด ระนอง และจากจังหวัดระนองมีรถเมล์สายระนอง-ตะกั่วป่า วิ่งผ่านทางแยกเข้าที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ระยะทางจากจังหวัดระนองถึงทางแยกเข้าที่ทำการเขตฯ ประมาณ ๗๔ กิโลเมตร หรืออาจนั่งรถเมล์สายกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ซึ่งวิ่งผ่านทางแยกเข้าที่ทำการเขตฯ ก็ได้  

-----------------------------------------------------------------------------------------

Trip 1  : soft adventure 2 วัน 1 คืน (2day 1night trip)
ผจญภัย + ล่องแพชมความงาม มหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างราคาเหมาจ่าย ต่อ trip 9,000 บาท ราคาต่อหัว 999 บาท จำนวน 10 คน ต่อ  trip
(ราคานี้ มีบริการทุกอย่างตลอดทริป)

-

วันแรก08.00      
- ออกเดินทางจากระนอง / โดยรถตู้จาก ที่ทำการชมรมท่องไพร  (บขส.เก่า)
09.00 - 09.30
- แวะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ต.นาคา  กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง/ ชมธรรมชาติ / วังมัจฉา
09.30 - 10.00
- เดินทางถึงฝายคลองนาคา ต.นาคา กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง/ เตรียมความพร้อม / เช็คอุปกรณ์
10.00
- ออกเดินเท้า/ ชมดงปุดแดงยักษ์พืชตระกูลขิงข่า / ชมค้างคาวดำ ไม้ดอกพวกเดียวในโลกที่มีสีดำ/ ชมบัวผุด พันธุ์ไม้ปรสิตที่มีความลึกลับและอัศจรรย์
12.00 - 13.00
- รับประทานอาหารเที่ยง/ ข้าวหุงด้วยกระบอกไม้ไผ่และใบเร็ด
13.00
- เดินป่าต่อ / ชมป่าดงดิบที่ราบต่ำที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน/ ผ่านทุ่งหญ้ากลางหุบเขาที่มีสายน้ำใสไหลผ่าน
16.00
- ตั้งแค้มป์/ กางเต็นท์ริมสายน้ำใส/ ฝึกหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่+ใบเร็ด/ ประกอบและรับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติ/ อาบน้ำในสายน้ำใสแห่งป่าคลองนาคา
20.00
- แค้มป์ไฟยามค่ำคืน/ เรื่องเล่าจากราวป่า/ สบายๆ  สไตล์ชาวดง (ผู้เคารพต่อธรรมชาติ)
21.00
- พักผ่อน นอนหลับ/ในเต็นท์พักแรม ท่ามกลางธรรมชาติ/ และการดูแลความปลอดภัยจากทีมงาน


วันที่สอง06.00
- ตื่นเช้ารับอรุณ/ ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามเช้า และสายหมอก/ ชมนก+ชมไม้
07.00
- กาแฟ+อาหารเช้า/ หอมหวนกับกาแฟแก้วกระบอกไม้ไผ่/ ข้าวหุงด้วยกระบอกไม้ไผ่และใบเร็ด
08.00
- ออกเดินเท้า/ ชมธรรมชาติและสายน้ำ ขากลับออกจากป่า
10.00
- เดินทางมาถึงฝายคลองนาคา ต.นาคา กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง/ เตรียมความพร้อม / เช็คอุปกรณ์
10.30 - 12.00
- ล่องแพ(ระดับ 1-2-3) / ชมธรรมชาติสองฝั่งคลองนาคา/ ชมพลับพลึงธารพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นหนึ่งเดียวในโลก/ แวะให้อาหารปลาในธรรมชาติที่ชาวบ้าน
ร่วมกันอนุรักษ์ไว้/ ตื่นเต้นกรี๊ดกร๊าดกับการล่องแพผ่านแก่งหินกลางสายน้ำ
12.00 - 13.00
- รับประทานอาหารเที่ยงบนหาดหินระหว่างทาน/ ข้าวหุงด้วยกระบอกไม้ไผ่และใบเร็ด/ ผลไม้ท้องถิ่นปลอดสารพิษ
13.00 - 14.00
- สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำในลำธารที่ใสสะอาด/ สัมผัสและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่หาได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบัน
14.00 - 15.00
- ล่องแพต่อ/ ชมปฏิมากรรมแห่งสายน้ำ/ ชมสวนโบราณสองฝั่งน้ำ
15.00 - 16.00
- ขึ้นจากแพ/ ขอบคุณสายน้ำที่มีคุโณปการต่อเรา แล้วเราจะมาเยือนอีก
/ ล้างตัว/อาบน้ำ/เปลี่ยนเสื้อผ้า/ บ๊าย บ่าย ชาวคลองนาคา ขอบคุณที่ช่วยกันดูแลธรรมชาติที่นี่
16.00- 17.00
- เดินทางกลับโดยรถตู้ถึง ที่ทำการชมรมท่องไพร (บขส.เก่า)/ แยกย้ายกันกลับบ้าน แล้วเราคงได้ร่วม trip กันอีก / Good Bye  and  Good Luck


Trip 2  : วันเดียวเที่ยวให้หรอย ที่ระนอง (one day trip)
ล่องแพชมความงาม มหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง
ราคาเหมาจ่าย ต่อ trip 4,500 บาท ราคาต่อหัว 499 บาท
(ราคานี้ มีบริการทุกอย่างตลอดทริป พิเศษเฉพาะชาวระนอง)
จำนวน 10 คน ต่อ trip
08.00
- ออกเดินทางจากระนอง/ โดยรถตู้จาก ที่ทำการชมรมท่องไพร(บขส.เก่า)
09.00 - 09.30
- แวะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ต.นาคา กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง/ ชมธรรมชาติ / วังมัจฉา
09.30 - 10.00
- เดินทางถึงฝายคลองนาคา ต.นาคา กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง/ เตรียมความพร้อม / เช็คอุปกรณ์
10.00 - 12.00
- ล่องแพ(ระดับ 1-2-3)
 / ชมธรรมชาติสองฝั่งคลองนาคา
 / ชมพลับพลึงธารพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นหนึ่งเดียวในโลก
 / แวะให้อาหารปลาในธรรมชาติที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ไว้
 / ตื่นเต้นกรี๊ดกร๊าดกับการล่องแพผ่านแก่งหินกลางสายน้ำ
12.00 - 13.00
- รับประทานอาหารเที่ยงบนหาดหินระหว่างทาง/ ข้าวหุงด้วยกระบอกไม้ไผ่และใบเร็ด/ ผลไม้ท้องถิ่นปลอดสารพิษ
13.00 - 14.00
- สนุกสนานและเพลิดเพลินกับ  / เล่นน้ำในลำธารที่ใสสะอาด  / สัมผัสและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่หาได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบัน
14.00 - 15.00
- ล่องแพต่อ/ ชมปฏิมากรรมแห่งสายน้ำ / ชมสวนโบราณสองฝั่งน้ำ
15.00 - 16.00
-ขึ้นจากแพ / ขอบคุณสายน้ำที่มีคุโณปการต่อเรา แล้วเราจะมาเยือนอีก / ล้างตัว/อาบน้ำ/เปลี่ยนเสื้อผ้า / บ๊าย บ่าย ชาวคลองนาคา ขอบคุณที่ช่วยกันดูแลธรรมชาติที่นี่
16.00- 17.00
- เดินทางกลับถึง ที่ทำการชมรมท่องไพร(บขส.เก่า)  / แยกย้ายกันกลับบ้าน แล้วเราคงได้ร่วม trip กันอีก/ Good Bye  and  Good Luck


สนใจติดต่อได้ที่
- ที่ทำการชมรมท่องไพร (บขส.เก่า) โทร.077-834-864 /  07-890-7357 /  06-740-4533
- สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง โทร.077-811715  /  077-832692
Comment #1
hy4
Guest
Posted : 23-8-2548 15:03:49 ip : 203...10

Comment #2
นก
Guest
Posted : 26-8-2548 15:16:00 ip : 203...83

น่าเที่ยวจังเลย
Comment #3
ไก่
Guest
Posted : 23-9-2548 12:54:36 ip : 202...253

ทริปที่ 1  น่าสนใจมาก  ถ้ามีสมาชิก 12 คน  จะคิดยังงัยหรอ  คิดเป็นราคาเหมาจ่ายต่อทริป  หรือคิดเป็นราคาต่อหัวล่ะ  รบกวนช่วยตอบหน่อย  อยากจะไปเที่ยวช่วงปิดเทอม
Comment #4
Thaisouth team
Guest
Posted : 30-9-2548 10:16:17 ip : 203...124

ราคาที่ระบุไว้เป็นราคาต่อทริปครับ คือ ไปกี่คนก็แล้วแต่ ราคา 9000 บาท แต่ยังไงก็ไม่ควรไปต่ำหรีอน้อยกว่า 10 คน เพราะค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่ม ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา ผมว่าต่อรองกันได้ครับ ลองโทรไปปรึกษาดูนะครับ ที่นี่น่าสนุก เพราะเป็นป่าที่คนไม่ค่อยรู้จัก แต่มีสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวในประเทศไทย อย่างหนึ่งอยู่ที่นี่ด้วย
 แสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เว็บไซท์ได้ทำการติดตั้ง ระบบป้องกันข้อความอันไม่พึงปรารถนา แบบอัตโนมัติ (Automatic Spam Messege Fillter) ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบันทึกความคิดเห็น ในบางกรณีเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าหากระบบปฏิเสธ การแสดงความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านลองส่งใหม่อีกครั้ง ถ้าหากข้อความข้อท่าน ไม่ใช่ข้อความอันไม่พึงปรารถนา ก็จะสามารถส่งได้เป็นปกติ

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image : member only Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message

เพิ่มข้อมูล -> ที่พัก | ร้านอาหาร | ของฝาก | งานประจำปี
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน?  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 13 user(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 4651546 person(s) and 21149724 hit(s) since Jun,01 2004 , Total 449 member(s) , current hit time(s).